DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 58     <-- 58 -->        PDF

SI. 3. — Jarci ili grabe u šumi ispune se tijekom jeseni otpalim lišćem i vodom
pa dolazi do procesa biološke razgradnje lišća. Nakon obilnih kiša, ovako organski
onečišćene vode odlaze u vodotoke te mijenjaju njihov sastav i kvalitet vode.


REZULTATI ISPITIVANJA I DISKUSIJA


Sam pokus postavljen je prema zapažanjima u prirodi (slika 1 i 2) gdje
smo vidjeli da lišće postepeno trune pod utjecajem određene mikroflore
ili su ti procesi nešto ubrzaniji ako se otpalo lišće nalazi u grabama s
vodom (slika 3).


Dobiveni rezultati biološke potrebe kisika (BPK5) u tabeli 1 izravno nam
pokazuju značajnu količinu kisika, koja će djelovanjem prirodnih čimbenika
biti utrošena u procesu razgradnje organskih tvari, u razdoblju od 5
dana. Uz određene prednosti, BPK-metoda ima i svoje nedostatke: ona je
dugotrajna, utrošak kisika u navedenom razdoblju za procese nitrifikacije
je od malog značenja, a neke tvari mogu djelovati otrovno na mikroorganizme
u procesu biorazgradnje, dok su neke tvari više ili manje otporne na
biorazgradnju.


Kod naglih kiša, koje ispiru površine tla šume, dolazi do odnošenja
produkata trulenja lišća u obližnje vodotoke te prelijevanja voda iz depresija
(graba) gdje je trunulo lišće u vodotok. Tada dolazi do znatnijeg onečišćenja
prirodnih vodotoka (Munjko, 1974) nego za vrijeme stalnog vlaženja i
ispiranja lišća u mirnim atmosferskim prilikama.


172