DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 56     <-- 56 -->        PDF

MATERIJAL I METODE RADA


Površinsk e vode : Uzorke površinskih voda spomenutih potoka
uzimali smo u čiste boce od 1 litre, na mjestima gdje voda plavi otpalo lišće.
Uzorak vode morao je hiti potpuno bistar, a vrijeme do analize da nije prelazilo
12 sati. Analize površinskih voda potoka i vode u kojoj je stajalo
lišće rađene su prema postojećim JUS^standardima i Pravilniku o vrstama
i načinu promatranja i ispitivanja kvantitativnih i kvalitativnih promatranja
voda (Službeni list SFRJ br. 42/1966).


Otpal o lišće : Uzorke suhog lišća bukve i hrasta uzeli smo sa drveća
u veljači mjesecu kada je već ono pretrpjelo niz atmosferskih utjecaja,
u sterilne polietilenske vrećice.


U čaše od 1000 ml stavili smo 20 gr suhog lišća (bukve ili hrasta) ij
dodali 500 ml destilirane vode, kojoj smo prethodno odredili pH
specifičnu vodljivost, utrošak KMn04, i dr., te sve skupa stavili u inkubator
na 20° C kroz tri sata, da bi zatim ponovno izmjerili Ph-vrijednost vode u kojoj
se nalazi lišće. Nakon 14 dana analizirali smo vodu u kojoj je stajalo
lišće. Voda sa lišćem nakon stajanja dobila je smeđu boju i ugodan miris.
Analiza vode u kojoj je stajalo lišće pokazala je visoke vrijednosti utroška
KMn04, specifične vodljivosti, BPK5, ulja, fenola, te raznih vrsta bakterija
(NBK d broj kolonija u ml) i plijesni (tabela 2).


Tabela 1. — Određivanje BPK5 u površinskim vodama Medvednice, Vukomeričkih
gorica i Plitvičkih jezera, koje se nalaze podalje od prometa, naselja i industrije.


Naziv vodotoka datum BPK5 mg 02/l Vrsta vode prema
BPK-vrijednosti
Tuškanac 20. 12. 1973. 10,7 IV
Vrapčak 20. 4. 1974. 6,8 III
Kraljevac 20. 2. 1974. 10,6 IV
Pustodol 23. 3. 1975. 11,7 IV
Bidrovec 20. 4. 1975. 14,4 IV
Bistri jarek 9. 2. 1975. 11,2 IV
Ježeranec 9. 3. 1975. 7,1 IV
Slani potok 27. 4. 1975. 7,4 IV
Bistra 27. 4. 1975. 5,8 III
Dolje 1. 7. 1975. 4,7 III
Lomnica 23. 11. 1972. 4,2 III
Lipnica 23. 11. 1972. 11,0 IV
Pešćenjak 17. 3. 1973. 6,1 III
Ravnišćak 4. 12. 1972. 18,0 IV
Buna 26. 3. 1973. 13,0 IV
Obdina 15. 12. 1972. 4,6 III
Lekenik 15. 12. 1972. 11,0 IV
Gavanovac jezero
Kaluđerovac
29.
29.
11.
11.
1974.
1974.
9,1
8,7
IV
IV
Novakovića brod 29. 11. 1974. 6,2 III