DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Tabela 3. — Duncan-ov test za razlike između sredina varijanata za proučavane
karakteristike
Duncan´s test


Karakter istik a -— s r e dine
C h ara ct eristics : — means


CO


a —>


rt fl L
M


P


´7j


rt S


rirast,
ight


olume
boj ka
olum
>p she


B _ es


Ö "es


G eđ


W OJ)


o0


H


u


u


> Ü


>


H > a 33


H


J3 a, aS Q >.S


>


1970. 1971. 1972. 1973. 1973. 1973. 1973.
A 15,8 24,4 42,5 63,6 191,1 22,2 157,1
B 16,4 24,3 38,7 60,4 175,6 18,2 117,5
C 13,3 21,7 38,0 57,6 162,7 16,5 119,6
D 13,3 21,0 36,8 56,6 155,4 14,3 92,5


Pored toga što imaju sposobnost intenzivnijeg visinskog i debljinskog
rasta, sadnice I i II visinske klase pokazuju i veću homogenost u pogledu
praćenih karakteristika. Tako je odnos između minimalne i maksimalne visine
bio: kod I klase 1:2.5, II klase 1: 2.9, ekonomske klase 1:3,9 i III klase


1:3.4. Ovi odnosi nam istovremeno pokazuju da su sadnice unutar pojedine
klase različito prirašćivale u visinu, i pored toga što su na toj osnovi bile
sortirane.
Obračun volumena vršnog iztiojka 1973. g. proveli smo radi provjere
rezultata dobivenog kod visinskog prirasta. Analiza varijance i F test pokazali
su i ovdje da nije bilo signifikantne razlike među varijantama na nivou
od 5%>. Duncan-ov test je i ovog puta pokazao signifikantnu razliku, ali
samo među sredinama I i III visinske klase, tabele 3.


4. ZAKLJUČAK S PREPORUKOM
Prikazani podaci ukazuju na postojanje pozitivne korelacije između visine
presađenica i njihovog uspijevanja u kulturama nakon sadnje. Ta korelacija
je naročito izražena u prvim godinama iza sadnje. Ukupno uzevši,
u četvrtoj godini iza sadnje sadnice III i ekonomske klase bile su u prosjeku
inferiorne u odnosu na I i II klasu gotovo u svakom pogledu. To znači
da više i kvalitetnije sadnice garantiraju u cjelini i bolji početni uspjeh u
novoosnovanim kulturama četinjača.


Praktična strana dobivenih rezultata ogleda se u preporuci za sortiranje
presađenica običnog bora u kvalitetne razrede, kako to propisuje JUS.
U vezi s ovom preporukom naglašavamo još i slijedeće: Kvalitetan sadni