DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 48     <-- 48 -->        PDF

lev, V. G. (3), P ha res, R. E. (7) i dr. Ovi autori sortirali su sadnice na
bazi različitih kriterija. Uz određene razlike, zajedničko im je: razvijenije
sadnice (više, deblje, teže) pokazuju bolje preživijenje i intenzivniji rast od
slabije razvijenih u kulturama.


U nas je Petrači ć (6) proveo istraživanja s običnom smrekom. Petogodišnje
sadnice on je razvrstao u tri visinske klase. U šestoj godini iza
sadnje sadnice prve odnosno druge visinske klase bile su superiornije u
odnosu na drugu i treću odnosno treću klasu. Stilinovi ć (9) je proveo
istraživanja s crnim i običnim borom. Sortiranje sadnica on je proveo na
bazi odnosa stablo-korijen. Uz podjednaki kvocijent, bolje su se primale i
brže prirašćivale u prvoj godini iza sadnje krupnije sadnice.


JUS presađenice četinjača razvrstava u dva kvalitetna razreda (I i II),
a na bazi visine biljaka i promjera korijenova vrata. Međutim, u praksi ti
propisi se rijetko primijenjuju. Jedan od razloga je gotovo konstantna nestašica
kvalitetnog sadnog materijala. U nas je čest slučaj da se kod vađenja
presađenica u rasadniku odstrane jako oštećene i potpuno nekvalitetne
sadnice, a preostale se prenose na teren nesortirane. To je tzv. ekonomska
klasa. Nameće se pitanje: Da li je takav način rada ispravan?


2. MATERIJAL I METODA RADA
U vezi s iznijetom problematikom, u proljeće 1970. god. sadnicama običnog
bora 2+2 godina starim osnovan je pokus na području Š. g. Slavonski
Brod, g. j . Južni Dilj, odjel 1 i 2.


Sjeme iz kojeg su proizvedene sadnice je porijeklom iz sjemenske sastojine
»Vujnović brdo«, Š. g. Gospić. Sadnice su proizvedene u rasadniku
Donja Dolca, Š. g. Slavonski Brod.


Na bazi visine, sadnice su sortirane u tri visinske klase (I, II i III).
Pored njih u pokus je uključena i tzv. ekonomska klasa (kao standard).
To su »škartirane«, ali ne sortirane sadnice. Oznake i karakteristike klasa
u pokusu su slijedeće:


— A varijanta: I vis. klasa, prosječna visina biljaka 45,9 cm
(40—50 cm);
— B varijanta: II vis. klasa, prosječna visina biljaka 35,8 cm
(30—40 cm);

C varijanta: E ekonomska klasa, prosječna visina biljaka 31,8 cm
(15—50 om);

D varijanta: III vis. klasa, prosječna visina biljaka 27,7 cm (15—30 cm).
Oštećene, bolesne i ekstremno visoke sadnice su isključene iz pokusa.
Korijenov sistem biljaka reduciran je na cea 15 cm dužine prije sadnje.
Više tisuća biljaka je pregledano kako bismo odabrali 1.728 sadnica,
432 po varijanti. Sedamedeset i dvije sadnice svake varijante su zasađene na
plohi u randomiziranom blok sistemu uz šest repeticija.


Preživljenje i visinski prirast u pokusu registrirani su na kraju svake
vegetacijske sezone. Na kraju vegetacije 1973. registrirali smo još totalnu
visinu (h), prsni promjer (d) i promjer vršnog izbojka (r). Volumen vršnog
izbojka računali smo po formuli v = r2 X 1. Svi podaci podvrgnuti su analizi
varijance po randomiziranom blok sistemu. Duncan-ov multiple range


162