DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PREŽIVLJENJE I RAZVOJ BILJAKA OBIČNOG BORA


(P. SILVESTRIS L.) RAZLIČITIH VISINSKIH KLASA
Mr STEVO ORLIĆ dipl. ing. šum.
Šumarski institut, Jastrebarsko


Sadnice običnog bora 2 + 2 godina stare sortirane su na bazi visine
u 3 visinske klase (I, II, III). Pored toga, u pokus je uključena i tzv.
ekonomska klasa (E). To su nesortirane biljke. U petoj godini iza sadnje
sadnice I i II visinske klase bile su superiorne u odnosu na III
i ekonomsku klasu u totalnoj visini i prsnom promjeru stabalaca. Na
toj osnovi preporučuje se sortiranje biljaka prije sadnje, kako to propisuje
IUS.


1. UVOD I PROBLEMI
Uspjeh ili neuspjeh pošumljavanja u praksi se ocjenjuje na bazi postotka
preživljenja i razvoja biljaka u prvim godinama iza sadnje. Ta dva
pokazatelja odlučujuće utječu i na ekonomičnost rada na osnivanju šumskih
kultura, jer, uz dobar postotak preživljenja, izostaje skupi rad oko
popunjavanja kulture, a, uz dobar visinski prirast biljaka, skraćuje se broj
godina provođenja njege (čišćenja). Iz tih razloga je razumljiv interes šumarske
nauke i prakse za znanstvenim izučavanjem tog problema.


Faktori koji utječu na kvalitet sadnog materijala su: morfološke karakteristike
(visina, promjer korijenova vrata, odnos visine i promjera korijenova
vrata, kvocijent težine debalca krošnje, razvijenost korijenova sistema,
zdravstveno stanje) i fiziološka svojstva (ishranjenost sadnica, sadržaj
vlage, osmotski pritisak i dr.).


Još su Gayer, Mayer i Büler, šumarski klasici, upozoravali da se
ne sade na teren slabo razvijene bljike, jer one ne samo što zaostaju u prirastu
nego dosta često pokazuju i razne nepovoljne forme (prema Petra č
i ć u, 6). Posljednjih desetljeća u svijetu su vršena brojna istraživanja s ciljem
da se nađe korelacija između različitih kriterija za sortiranje presađenica
i njihovog preživljenja i razvoja u kulturama u prvim godinama iza
sadnje. Spomenut ćemo neke autore: Williams, D. R. (12), King, P. J.
et al (4), G r i g s b y, C. H. (2), C 1 a r k, F., M u 11 i n, R. E. et al (5) Kart e


1 Ova istraživanja financira Savjet za naučni rad SRH i Poslovno udruženje
šumsko privrednih organizacija, Zagreb.


161