DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 46     <-- 46 -->        PDF

as related to the control. The increase of the seed yield was in the first place
consequence of a higher number of cones per tree and of a higher number of seeds
in the cones collected from the trees treated with the mineral fertilizers. The
applied fertilization acted little upon the size of the seeds.


In the first year after the fertilazation a stronger effect of the nitrogen fertilizer
was found. In the year with smaller rainfall amounts but higher seed yield
a noticeable diminution of height and diameter increaments was established.


Concentrations of the investigated nutrients in the needles correspond to
concentrations of cultures of the fastetst growth in the north-easter Croatia. The
applied fertilization acted positively upon the concentrations of the corresponding
nutrients in the needles.


ULOGA SUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
S POSEBNIM OSVRTOM NA JADRANSKO PODRUČJE!


U suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskim institutom
u Jastrebarskom i Zavodom za zaštitu prirode SR Hrvatske, a uz financijsku
potporu Republičkog savjeta za naučni rad SR Hrvatske, Savez inženjera i
tehničara Hrvatske organizira stručno-znanstveno savjetovanje pod naslovom: Uloga
šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekve okoline s posebnim osvrtom na
Jadransko područje.


Uloga šume, a posebno šumarskih stručnjaka u zaštiti prirodne okoline čovjeka
je značajnija i presudnija, nego li što se danas zna u javnosti te u krugovima onih
stručnjaka koji teže da se bave tom problematikom (razni profili biologa, arhitekata
i dr.). Stoga je neophodno da bogata šumarska iskustva iznesemo pred
širu stručnu i opću javnost!


Naše jadransko područje, u šumarskom smislu Oblast primorskih i priobalnih
šuma, je turistički i rekreacijski najzanimljiviji dio naše domovine. Odlučeno je,
stoga, da upravo to područje bude u središtu pažnje ovoga Savjetovanja.


Međutim, ne želimo zanemariti općekorisne funkcije šuma ostalih područja
SR Hrvatske i drugih naših republika i pokrajina pa i ta problematika može biti
predmet ovog Savjetovanja.


Detaljnije o ovome, kao i o datumu, mjestu i programu
rada ovoga Savjetovanja bit ćete pravovremeno upoznati putem okružnice,
koju smo već i razaslali na šumarske organizacije i pojedine stručnjake, kao
i putem Šumarskog lista.


Zagreb 20. 08. 1975.


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske