DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Stanje ishrane


Podaci o koncentracijama proučavanih hraniva u iglicama izneseni su
u tabeli 11. Općenito uzevši rezultati kemijskih istraživanja iglica ukazuju
na vrlo povoljno stanje ishrane proučavane kulture sa svih pet analiziranih
hraniva. Njihove koncentracije odgovaraju vrijednostima koncentracija kultura
američkog borovca najbržeg rasta na području Hrvatskog Zagorja
(Komlenović 1965).


Gnojidba dušičnim gnojivom jasno je utjecala na povećanje koncentracije
dušika, a gnojidba fosfornim gnojivom na povećanje koncentracije fosfor
u iglicama.


KEMIJSKI SASTAV IGLICA AMERIČKOG BOROVCA*


CHEMICAL COMPOSITION OF NEEDLES OF EASTERN WHITE PINE


N P K Ca Ma
Varijant a
( °/o s u h e tvari )
1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 J». 1969 1967 1968 1969
o i,sa 2,02 1,98 0,178 0,203 O.I 86 0.36 0,56 O, 5 2 0,2 7 0,3? 0,40 0.12G o.i 3 a 0.163


N 1,79 2,28 2,10 0,176 0,192 0,195 0.3 7 0,53 0,57 0.26 0.3Ö 0,36 0.130 0,177 0.1&0
P 1,7 6 2, OS 1,9 9 0,177 0,215 0,218 (1.3 4 O.S4 0,5 7 0,2S 0,39 O 34 0,12 5 0,173 0,184
NP %81 2,27 1,95 0,191 0,214 0,196 0,3 5 0.53 0 54 0,2 5 0,3S 0.3 2 0,128 0174 0,148


ZAKLJUČCI


Na osnovu iznesenih rezultata i diskusije mogu se donijeti ovi najvažniji
zaključci:


1.
Primjenjena gnojidba pozitivno je djelovala na urod sjemena u istraživanoj
kulturi. Pri tome je u prvoj godini istraživanog perioda zabilježeno
jače djelovanje dušičnog, a u godini kada nije vršena gnojidba jače djelovanje
ranije primjenjenog fosfornog gnojiva.
2.
Povećanje uroda sjemena u prvom je redu rezultat većeg broja češera
te više sjemenki u češerima stabala tretiranih mineralnim gnojivima.
3.
Gnojidba nije utjecala na brži visinski i debljinski rast borovca. U godini
s manjim količinama oborina i većim urodom sjemena utvrđen je
osjetno sporji rast stabala na svim varijantama gnojidbe.
4.
Koncentracija hraniva u iglicama pokusne kulture ukazuje na vrlo povoljno
stanje ishrane borovca proučavanim hranivima. Primjenjena gnojidba
pozitivno je djelovala na porast koncentracija odgovarajućih hraniva
u iglicama.
5.
Kod planiranja istraživanja koja se odnose na urod sjemena, zbog velike
varijabilnosti ovog svojstva, treba računati s većim brojem stabala po
parceli, odnosno većim brojem ponavljanja.