DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Analiza varijance za težinu češera američkog borovca
na različito gnojenim parcelama od 1967 do 1969. godine


Analysis of Variance for a cone weight of Eastern White Pine
on different fertilizer plots from 1967 to 1969 jab. 9.
Izvor varijabilnosti
Source of variation
D.F. SS MS
1967


Redovi 3 .008113 .016871
Kolone 3 .020428 .006809
Tretiranja 3 .030737 .010246 2.02
Greška 6 .033466 .005578
Total 15 .092744


1968
Redovi 3 .068817 .021606
Kolone 3 .122835 .040945
Tretiranja 3 .121196 .040399 2.72
Greška 6 .088877 .014813
Total 15 .401725


1969
Redovi 3 .006244 .002081
Kolone 3 .004743 .001581
Tretiranja 3 .003536 .001179 > 1
Greška 6 .009253 .001542
Total 15 .023776


* F3a = 4,67 i 9, 78 na nivou od 5 */ odnosno 1 %> pouzdanosti.
Rast i prirast


Iz podataka predočenih u tabeli 10 proizlazi, da gnojidba nije djelovala
na visinski i debljinski rast borovca. Uočavaju se velike razlike u visinskom
i debljinskom prirastu u pojedinim godinama istraživanog perioda. Posebno
je zanimljiv podatak osjetna redukcija prirasta u godini s najmanjom količinom
oborina u proljeću, odnosno godini s najvećim urodom sjemena
(1968). Ovaj podatak zaslužuje posebnu pažnju. Premda između stanja ishrane
i rasta šumskog drveća te prošlogodišnje količine oborina postoji korelacija
(Wehrmann 1961, Klepac 1963) mala količina oborina u proljeće
1968 godine mogla je utjecati na sporiji rast borovca u toj godini. Kod
toga se, međutim, mora računati i s time, da je dobar dio rezervnih tvari
utrošen za izgradnju češera i sjemena.


Srednje vrijednosti za visinski i debljinski prirast američkog borovca
na različito gnojenim parcelama od 1967 do 1969 godine


The mean values of heihgt and deameter increment of Eastern White Pine
on different fertilizer plots from 1967 to 1969 Tab. 10.


Varijanta gnojidbe Visinski prirast Debljinski prirast
Varian of fertilization Height increment Diameter increment
m cm


1967 1968 1969 1967 1968 1969
O 0,73 0,49 0,81 0,47 0,20 0,95
N 0,70 0,47 0,81 0,45 0,15 0,97
P 0,76 0,47 0,79 0,47 0,22 1,00
NP 0,71 0,47 0,80 0,40 0,17 0,82