DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 41     <-- 41 -->        PDF

gnojiva. Ponovljena gnojidba ima za posljedicu jače djelovanje dušika na
urod sjemena u trećoj godini istraživanog perioda. Do sličnih rezultata došli
smo i u gnojidbenim vrstama četinjača gdje je proučavan utjecaj dušičnih
i fosfornih gnojiva na rast kultura (Komlenovi ć 1973).


TEŽINA ČEŠERA I SJEMENA AMERIČKOG (OHOVCA RAZLIČITO ONOJE


NIM PAKCELAMA OD 1967 OO 1949 GODINE


Tsiin Pro« T tin. lo
1 /...bio 12.2... 9 9´ stablo lornank 9
1167 i»«a 1989 I9«7 19«« 19,« 9 1967 19«« t 989 19*7 19S9


Varijanta ´-;.;« r»vL:


,...


O/l 13S 9 12 23 9,43 7.B9 7,4o BJ2 3 7,37 o,so 23,9 1S.7 «,o
O/II IO» 4*e «7 «.IB 3JtM 8,83 8,2« 3«,2« 3,12 2 2.2 1B.S i a,o
O/M 138 431 111 7.90 7,«« 7,98, it, so 47,BO 3,19 2 10 2 0,3 2 3.0
O/IV 143 S44 59 «,»1 »21 10,59 11,25 52,84 3,s« 2 4,2 22 2 M O


Sredina:


13, 4*1 «5 «.SO 7,»3 «A>3 9,81 «3,52 «* 2 2.7 18,3
N/l 143 4M . as« «.»4 10,00 9,1B 24,00 o,oe **,* 1 »,4 l.O
N/II SM 533 TOI 9,94 7,BO M* 2 0,S8 S7.00 V * 2 8Ä 218 2Sp
N/III 94 35« 7 M« 7,32 AS 8,75 39.81 3,25 2 2.« 23 3 2 1,Q
N/IV 312 TIS 14S BBS 9,Oo 9,37 21,82 «2 47 9,31 21,4 19,2 19,o


Sredina : 18.S


209 so. SO a, 79 «,29 8.29 iByo« 49,57 4,4 5 2 2,3 20.9
P/l 21« 775 23 «,ii ** 7.07 12,41 83,41 0,28 2 1,2 18,7 4,S
P/ll 25 3 72 S 7 « S,Q9 S,«4 9,84 11,72 2,87 4,18 *2,3 1 9,1 2Z.O
P/ III 13» 772 4 14,23 12^)7 8,2« />« **,»* 1,44 24.2 2 1,9 ZB,0


P/IV 138 SO« B.02 B,17 %*1 14.22 92,87 7, SO 2 2.S 19, 7 0,0
Sredina ( 1B6 «as 7 0 »a« 9,05 *,«« 11,89 e«,3o *V35 2 2« 19,7 18,8
NP/I 337 SSO 13« 8*9 7,28 7,21 24,84 a «,44 «.«» 2 1,3 18,1 22,0


HO **#*


«
NP/II 192 484 9,49 7,94 9,03J 1S^4 2,8 7 I 2.8 2 0.4 1 9,o


NP/lll 23 4 52 2 9 3 10,27 1014 9 9« 18,97 «v>o 4,9 7 14,0 22.» 2S.O


17« 541 7« 11,63 9,5« 14^1 51,9 4 4,75 2 BO 23,2 2 5,0
Sr.-ln.:


Mi


24 5 «24 104 IU I «73 8.M 1.14 si.es 4,7 2 23.3 21 J 2 3.0


BROJ ČEŠERA, PROSJEČNA DUŽINA CESERA, TE PROSJEČNI BROJ SJEMENKI


PO ČEŠERU NA RAZLIČITO GNOJENIM PARCELAMA AMERIČKOG BOROVCA


A NUMBER OF CONES, ITS AVERAGE LENGTH, THE AVERAGE NUMBER OF SEEDS
PER CONE ON DIFFERENT FERTILIZER PLOTS OF EASTERN WHITE PINE


1967 sod. 1968 sod. 1969 sod


VARIJANTA Prosiecni Prosiecna P.«.|.«n| P´DSLÜni Prosječna ProsjeSni


GNOJIDBE ujlfl. bro( d**tt\i«" br Oi duY,n.
parcela t eV* ´, . cetera -»»»I if m% ´r a cetera B|«menki 2a «... jamcnk.


homi.lBb.a c m .om.C..., hom.al.bio c m kom,ceSer «onW.l.b.O c m Mm,Z.I.,


O/l 12,1 8 5 3 8 3 9,54 »
O/ll 1 3 S 8 11,10 3 3 B IO, SO 2 2
O/lll 1 i,S 5 8 10,90 4 2 tO.48 1 O
O/lv 1 « 11,7 8 « 11,40 3 « S 1 1,49 Z 7


Iraalnn: 1 9 11,7 « 1 11,11 3 « 7.9 10.90 1 7
Pi/1 1 « 4 5 11, »o 2 7 10.75 2 S
N/ll 3 2 11,5 11.SO 4 4 1 3 IO,4S 1 S
N/lll 11,2 4 8 11,70 3 2 7 10,25 Z 2
N/IV 12,0 B O 11,40 4 3 1 5 3 1


Sradtna: Z 3 11,7 8 1 11,83 3 7 IO ,«4 2 3
P/l 2 7 1 O « »0,70 3 2 3 9,37 4
P/ll 3 1 8 4 11,70 5 7 8 1 1,00 2 4
P/lll 11,8 8 4 11, «O 4 « 10,91 2 1
P/IV 1 5 It, 5 S Z 11,20 4 3 1 O 10,5» 3 8


S´idina: 2 1 11,8) 7 9 11,35 4 4 *. s 10,47 2 2
NP/I 4 4 11,3 t 3 O lOBO 3 S 1 9 9,75 1 «
NP/II 2 O 13,0 8 1 11,70 1 l.OO 1 2
NP/lll 2 3 12,9 9 1 12, CO 3 5 1 O 1 1,12 1
NP/IV 13,o 5 5 S 7 12,SO 8 10,00 2 4
Sredina: 2 4 12,« 7 5 11,8« 3 3 1 2 IO,«» 1 *