DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Prije postavljanja pokusa izmjereni su opsezi i visine svih tretiranih stabala.
Svake su godine prilikom sakupljanja češera utvrđivane dužine vršnog
izbojka i opsezi stabala u prsnoj visini.


Radi što potpunije registracije uroda svake je godine provedena kompletna
berba češera sa svih tretiranih stabala.


Odvojeno po parcelama određen je broj te ukupna težina češera u zrakosuhom
stanju. Nakon trušenja sjemena utvrđena je njegova težina, također,
u zrakosuhom stanju.


Na uzorcima od po 100 slučajno odabranih češera svake parcele mjerene
su njihove dužine i određena prosječna težina 1 češera. Na isti je način utvrđena
i težina uzoraka od po 1000 slučajno odabranih sjemenki.


Za utvrđivanje koncentracija hraniva u iglicama sakupljene su jednogodišnje
iglice sa drugog pršljena od vrha. Sa šesnaest stabala svake parcele
sačinjen je po jedan prosječni uzorak. Sakupljanje iglica provedeno je nakon
branja češera. Iglice su neposredno nakon sakupljanja sušene najprije
na temperaturi 65° C, a zatim na 105´° C do konstantne težine. Za određivanje
sadržaja fosfora, magnezija, kalija i kalcija suha je tvar razlagana sumpornom
i perklornom kiselinom. Iz ovako priređenog ekstrakta kalij i kalcij
su određeni plamenfotometrijski, a fosfor i magnezij kolorimetrijski. Dušik
je određen metodom Kjeldahla.


Ekološke značajke okoliša istraživane kulture


Geološku osnovu Zelendvora tvore pleistocenski sedimenti koji izgrađuju
rječne terase. One se sastoje od šljunaka s pijeskom te lećama i proslojcima
prašine i gline (Uremovi ć 1971).


Podaci o osnovnim kemijskim svojstvima tla predočeni su u tabeli 2.


Kemijska svojstva tla
Chemical properties of soil


Tab. 2.


pH AI


Dubina uzorka H20 n-KCl V ´% P2O5 K2O N "/» Humus V»


mg/100 grama tla


0—20 5,1 3,9 16,5 1,3 4,7 0,17 4,8
30—70 5,1 4,0 16,4 1,7 1,7 0,06 1,3
120—150 6,5 5,8 64,0 1,2 3,9 0,02 0,7


Klimatske prilike istraživanog područja mogu se predočiti podacima
mjerenja meteorološke stanice Varaždin. Varaždin se nalazi u klimatogeno
vegetacijskom području šume hrasta kitnjaka s običnim grabom. Prema
Köppenovoj klasifikaciji ova stanica leži u klimatskoj zoni C s toplo-umjereno
kišnom klimom i nosi oznaku Cfwbx«.


U smislu Thornthwaitove klasifikacije klima ovog područja je humidna
jer indeks efektivnosti oborina P/E iznosi za Varaždin 78. Dobar uvid u klimatske
prilike istraživanog područja može se dobiti i iz podataka o srednjim
vrijednostima temperature zraka i oborina po godišnjim dobima.