DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 35     <-- 35 -->        PDF

ISTRAŽIVANJA UTJECAJA MINERALNIH GNOJIVA
NA UROD SJEMENA AMERIČKOG BOROVCA
U KULTURI ZELENDVOR*


Dr NIKOLA KOMLENOVIĆ, dipl. ing. šum., mr JOSO GRACAN dipl. Ing. šum.,
i FRANC MRVA dipl. ing. šum.


Šumarski institut Jastrebarsko


UVOD


Sve intenzivniji rad na osnivanju šumskih kultura u svijetu i kod nas
postavlja i sve veće zahtjeve u pogledu količina i kvalitete sjemena. Mnoge
vrste šumskog drveća općenito slabo i neredovito rađaju, pa je u pojedinim
godinama teško osigurati sjeme koje će odgovarati ekološki i gospodarski
za određena područja. Iz tog razloga stimulacija plodonošenja kod šumskog
drveća ima veliki praktični značaj. Dosadašnja proučavanja utjecaja mineralnih
gnojiva na cvatnju i urod šumskog sjemena dala su u mnogim zemljama
vrlo ohrabrujuće rezultate. Tako je već G e m m e r 1932. godine utvrdio
u jednom gnojidbenom pokusu, da su netretirana borova stabla imala
u prosjeku svega 2 češera a ona s »kompletnom« gnojidbom 64 češera po
stablu (Baule i Fricker 1967). Slične rezultate postigao je Allen
(1953) kod Pinus palustris te W enger (1953) kod Pinus taeda. Značajno povećanje
prinosa češera obične jele dobio je Huchle r (1958) nakon primjene
dušika. Na plohama tretiranim spomenutim hranivom sjeme jele je
imalo i veću klijavost. Merge n i Voig t (1960) utvrdili su kod Pinus
ellioti i pozitivni utjecaj primjenjenih gnojiva na krupnoću sjemena. Sadnice
uzgojene iz tog sjemena pokazivale su brži rast.


O pozitivnom utjecaju mineralnih gnojiva na urod šumskog sjemena saopćavaju
i mnogi drugi autori (Detvviler 1943, Hoekstra i Mergen
1957, J ü 11 n e r 1959, K r a s n j u k 1959, H a u s s e r 1960, Steinbrenner,
Duffield i Campbell 1960, Guinaudeu, Jlly, Mauge i Duma
s 1963).


Posebno dobri rezultati dobiveni su u pokusima u kojima je gnojidba
kombinirana s drugim mjerama, kao npr. orezivanjem korijenja (Bergman
n 1958 i 1960) ili irigacijom (Zobel i Roberd s 1970).


U našem radu iznosimo rezultate jednog dijela vlastitih istraživanja stimulacije
cvatnje i plodonošenja četinjača. Istraživanja koja iznosimo u ovom
radu provedena su u petnaest godina staroj kulturi američkog borovca
u Zelendvoru kraj Varaždina. U literaturi nalazimo malo podataka o istraživanju
stimulacije cvatnje i plodonošenja kod ove vrste (Se rva š 1960,


* Ova su istraživanja financirana iz sredstava Saveznog fonda i Poslovnog
udruženja šumsko-privrednih organizacija, Zagreb.