DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Slika 5. Casoron 40 kg/ha 6 sedmica nakon primjene. Foto: N. Zekić.


Slika 6. Prefix 40 kg/ha 6 sedmica nakon primjene. Foto: N. Zekić.


U rasadniku Busovača troškovi klasičnog suzbijanja korova su bili u poređenju
sa kemijskim suzbijanjem (kod primjene 3 kg/ha jednog od triazinskih
preparata) 115—143 puta veći ako se kod kemijskog suzbijanja ne izvrši
ni jedno plijevljenje ili 4—5 veći ako se izvrši jedno plijevljenje.


U rasadniku »Stanovi« — Doboj troškovi klasičnog suzbijanja korova
u usporedbi s kemijskim (kod primjene 3 kg/ha jednog od triazinskih preparata)
su bili 95—127 puta veći ako se ne izvrši ni jedno plijevljenje ili 2—3
puta veći ako se izvrši jedno plijevljenje.


Praćenjem vremena koje se troši na plijevljenje tretiranih i netretiranih
parcela u ova dva rasadnika konstatirano je, da se za netretirane parcele
troši u prosjeku 10—12 min/m2, a za tretirane 2—6 min/m2.


ZAKLJUČCI


Na osnovi rezultata trogodišnjih ispitivanja provedenih u sjemeništima
i rastilištima šumskih rasadnika može se zaključiti slijedeće:


— U sjemeništu herbicidi Gramoxon i Gesagard signifikantno su smanjili
zakorovljenost jednogodišnjih korovskih vrsta, ali su višegodišnje vrste
samo djelomično suzbijene.