DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Prosječne visine Ijetorasta sadnica i fitotoksično djelovanje na sadnice


Tabela 11.
S a
M aM<
u >— i
XI
O
ci
a

c/i >
L h
>T 3
Varijante rt <->
P 3Art
c/i C

0* >
u-0 3
1= 3
ftOi
r—j
O cn
»Busovača«
u Busovači
1971 smreka
(2+1)
Gesaprim
Gesaprim
3 kg/ha
4 kg/ha
5,9 ±
5,4 ±
0,30
0,30

Gesaprim 5 kg/ha 5,2 ± 0,40 —
Agelon 3 kg/ha 5,5 ± 0,52 —
Agelon 4 kg/ha 5,6 ± 0,49 —
Agelon 5 kg/ha 5,9 ± 0,35 —
Kontrola 5,2 ± 0,57
»Busovača«
u Busovači
1972 obični bor
(2 + 1)
Gesaprim
Gesaprim
3 kg/ha
4 kg/ha
17,6 ±
17,8 ±
0,46
0,83
— 1
1
Gesatop 3 kg/ha 17,9 ± 0,23 1,5 2—3
Gesatop 4 kg/ha 17,2 ± 1,08 1,7 2—3
Tribuni! 3 kg/ha 19,2 ± 1,01 2,2 3
Tribunu 4 kg/ha 18,7 ± 2,64 2,1 3
Aresin 3 kg/ha 17,3 ± 1,44 1,8 2—3
Aresin 4 kg/ha 17,7 ± 2,27 1,5 2—3
Casoron 40 kg/ha 16,6 ± 1,14 1,3 2
Casoron 60 kg/ha 16,9 ± 1,76 2,1 3
Prefix 40 kg/ha 17,0 ± 0,67 2,3 3
Prefix 60 kg/ha 16,9 ± 0,69 2,3 3
Kontrola 17,8 ± 1,56
Troškovi klasičnog i kemijskog suzbijanja korova Tabela 12.


rt
q > .


´a C3


a rt


Broj
plije vljenja
u to ku
godi ne


Troš kovi
za kemijsko
sred stvo
din.


Objekat


Ukupni troškovi


T3


a
(A 0


OT3


Bi M
a _


—( C/l


-


Nači
suzb
koro


Rasadnik
»Busovača«
u Busovači


Rasadnik
»Stanovi«
Doboj


klasični
kemijski
kemijski


klasični
kemijski
kemijski


140
3—4
3-4


525
5—6
5—6


42,50
42,50
42,50


40,00
40,00
40,00


4—5

1


3-4

180,00
80,00

420,00
420,00


23.800,00—29.750,00
207,50— 250,00
6.157,50— 6.200,00


63.000,00—84.000,00
620,00— 660,00
27.200,00—27.600,00