DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Uginuli i oštećeni ponik


Tabela 10.


S3
Objekat Godina Tretmani ni rt-u
* J oj
W5 >
4: b
3
So» Ö d
sKO
art
O i«
»Curine njive«
Trebević
1970 Gramoxon 4 l/ha
Gramoxon 4 l/ha
Gesagard 4 kg/ha
Gesagrad 5 kg/ha
ariš 20
30
30
35
5
6
6
7
Kontrola


»Arboretum« —
Slatina
1970 Gramoxon 4 l/ha
Gesagard 4 kg/ha
smreka —

1
1
Kontrola — —
»Curine njive«
Trebević
1971 Treflan 2,5 l/ha
Treflan 3,5 l/ha
smreka
2
1
3
Balan 5 l/ha — 1
Balan 7,5 l/ha 1 2
Kontrola — —


»Stanovi« — Doboj 1972
Gesagard 3 kg/ha obični bor 1
Gesagard 4 kg/ha 1 2
Aresin 3 kg/ha 60 8
Aresin 4 kg/ha 65 8
Tenoran 3 kg/ha 25 6
Tenoran 4 kg/ha 25 6
Patoran 3 kg/ha 25 6
Patoran 4 kg/ha 40 7
Tribunil 3 kg/ha 20 5
Tribunil 4 kg/ha 25 6
Kontrola — —


EKONOMSKI EFEKTI KEMIJSKOG SUZBIJANJA KOROVA


Operativna primjena rezultata dobivenih ovim istraživanjima imala bi
ekonomsko opravdanje samo u slučaju da se na ovaj način mogu smanjiti
troškovi i ostvariti uštede. Obzirom da naša istraživanja nisu imala za cilj
da rješavaju ovu problematiku, izvršili smo samo približnu kalkulaciju troškova
u dva veća rasadnika »Sjemensko rasadničkoj stanici Busovača« u Busovači
i »Stanovi« kod Doboja i došli do slijedećih rezultata (tab. 12).


143