DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Osim triazina veoma dobre rezultate u suzbijanju korova u rastilištu
pokazali su herbicidi Casoron i Prefix primijenjeni zajedno s četiri druga
herbicida (tab. 8). Ovi herbicidi su bili veoma efikasni u suzbijanju gotovo
svih vrsta korova, kako jednogodišnjih tako i višegodišnjih (fot. 5 i 6).


Vrste koje se teško suzbijaju kao Agropyron repens (L.) P. B., Convonvulus
arvensis L. i Rumex acetosella L. suzbijene su uspješno. Slabija efikasnost
ovih preparata u odnosu na ostale zapažena je kod Trifolium sp., koje
su i prema drugim autorima rezistentne na njih (7).


Efikasnost djelovanja ureata — Aresina, a naročito Tribunila nije zadovoljila
(13,5 %-32,8 %).


Rezultati težinske analize poklapali su se uglavnom sa rezultatima o
broju korova. Na parcelama sa najefikasnijim herbicidnim djelovanjem težine
su bile manje od težina kontrole za: 19,4 puta — Gramoxon 3 l/ha, 14,3
puta Gesaprim 5 kg/ha, 14,3 puta — Casoron 60 kg/ha.


Utjecaj herbicida na ponik i sadnice


Kod primjene herbicida u sjemeništu veoma je važno da herbicidi osim
efikasnog djelovanja na korove ne djeluju toksično na ponik. Ovo je veoma
teško ostvariti jer su i mlade biljčice ponika osjetljive na gotovo sve primijenjene
herbicide. Ovdje nije moguće koristiti prednost da sadnice imaju
dublji i razvijeniji korjenov sistem od korova, do kojeg herbicidi ne dopiru.
Zato treba tražiti druge mogućnosti da se i pored primjene herbicida omogući
nesmetani razvoj ponika. Primjenjivali smo stoga herbicide koji se koriste
prije sjetve, ili poslije sjetve, a prije nicanja. Za vrijeme nicanja, u periodu
ekstremne osjetljivosti, ne dolazi u obzir primjena herbicida.


Kod herbicida primijenjenih prije sjetve — Treflana i Balana nije bilo
ugibanja ponika u većem procentu.


Od herbicida primijenjenih odmah nakon sjetve Gesagard je pokazao
dosta visoko toksično djelovanje na ponik ariša, dok su iste doze ovog herbicida
dozvoljavale normalan razvoj smrekovog ponika.


Ureati — Aresin, Tenoran, Patoran i Tribunu primijenjeni, također, neposredno
nakon sjetve izrazito su fitotoksično djelovali na ponik običnog
bora, čak i kod niže doze, što nije u skladu sa zapažanjima nekih autora (20).


Gramoxon primijenjen u početku nicanja dok još sjemene ljuske zatvaraju
kotiledone nije oštetio ponik smreke, ali je poniku ariša zbog osobine
da neujednačeno niče nanio ozbiljna oštećenja.


Kod primjene herbicida u rastilištu od prvorazredne je važnosti da ne
djeluju fitotoksično na sadnice i ne izazovu depresiju rasta. Štete i gubici
koji bi uslijed toga nastali ozbiljnijeg su karaktera nego u sjemeništu, jer
su to biljke u čije su podizanje već uložena znatna sredstva.


Kod svih tretmana u rastilištu pratili smo da li se javljaju pojave žučenja
i sušenja i konstatirali da se samo manji postotak kržljavijih sadnica
kod pojedinih tretmana osušio.


Mjerenjem visine Ijetorasta nastojali smo utvrditi da li postoji neko
depresivno ili stimulativno djelovanje na sadnice (tab. 11).


Iz testa signifikantnosti zaključili smo da su postojeće razlike u visini
Ijetorasta bile slučajne i da se ne bi mogle pripisati utjecaju primijenjenih
herbicida na prirašćivanje u visinu.