DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 25     <-- 25 -->        PDF

i ostalih varijanata bile veoma signifikantne, što znači da je i najniža doza
od 3 kg/ha bila dovoljna za uspješno suzbijanje korova.


Praćenjem toka zakorovljavanja konstatirano je da su tretirane parcele
ostale čiste tokom cijele vegetacije i da ih nije trebalo plijeviti do jeseni,
dok su netretirane parcele do tada plijevljene četiri puta.


Prosječan bi oj korova po m1" i efikasnost
(fjfiiovanjä* herbicida u rastiliStu smftZi?


——— jabel a 7.


"EusovaSa;; u BusovaSi 1971 e-
Gecaprim kg/ha Agelon kg/ha
Kon


Vrsta korova 4 3 5. tro


. 3 5 4


la
3r. KE i Br. KE %Br KE 55 Br KE % Br. KE % Er. KE*


Agropyron reoene


r


3,7 97,5 96,5 B,c 94,7 13,7 37,8 6,o 96,0 14,6 9o,4 153,3


(IO P.B.


Amaranthus retro


o,6 7o,o 0,6 7o,o -loo, 0 -100,0 -loo,o l,c 5o,o 2,0


flexus I.
Cirsium arvense


4,3 -2,7 -3,3 --loop 2-,3 -2,7 -o,7


(L.) Scop.
GalleoDSis ladanum


L. -----
o,3 --- -


C-alleopsis tetra


-100,0 -loo,o -100,0 -100,0 -loo,o -Loo,o 7,o


hit l.
Geranium rotundi


-lpo,o -100,0 -loo ,0 -100,0 -loo,o ´-L00,0 ö,4


foliun L.
Oxalis scetosella


L. -100,0 -loo ,0 o,3 97,7 -]0O,O -loo,o -loo.o 13,3
plantago media L. -loo,o -loo,o -1.00,0 -100,0 -loo,o -1.00,0 o,4
loa annua I. -loo,o -loo,o -Loo,o -loo, 0 100,0 -Loo,o lo,o
Polygonum convon1,0
56,5 o,3 36,9 -Loo,o 1,7 26,0 -100,0 -loo, 0 2,3


v ulus L.
Polygonum persi


-loo ,o -loo,o -loo ,0 -loo,c -loop -ioo,o 1,6


earia 1.
ItauunculuE reoens


L. -100,0 -100,0 o,3 5o ,o -loo, 0 -loqo loo,o 0,6
Roripa silvestris
3,7 89,1 100,0 1,7 95,0 3,3 9o,2 2,3 93,2 3,7 89,1 34,0


(IlO 3css.
Rumex acetoeella


2,3 57,5 4,3 . 95,4 o,7 93,2 1,3 98,6 1,3 93,6 4,3 95,3 34,7
Sajjina glabra


_ loo,C 100,0 -loo.o -Loo.o -Loo,o -loo,o 15,o


(Wild.) 1?.
Setaria glauoa(L)


5,7 84,1 5,7 9o,7 9,i ´84,1 5,5 91,8 2,7 95,5 3,3 o/i Ft 61,3
Sonchus asper. All -1.00,0 -loo, o -100,0 -100,0 -loo,o -100,0 0,4
Spergula arvensie


-loo,o -loo,o -loo,o -loo,o -100,0 _ 100, 0 1,0
Stellaria media


-loo ,0 -100,0 -loo ,0 -100,0 -loOjO -100,0 o,7


(L.) Vill.
Taraxacum offici


-loo,´: -100,0 -100,0 -loo, c -loo.c -lco,o 0,4


nale Web.
Trifolium crvensc


-loo ,0 -loo,o -100,0 -loo.c -loo,c -100,0 o,4
Vicia cracca L. -100,0 -100,0 -loo,o -loo,c -loo,c -loo, 0 o,4


Ukupno 25,: 33,6 "io o 95,2 24 fi 93,9 33,2 92,1 14,6 96,3 29,6 92,5 399,9


% u odnosu na


7,5 5,3 6,1 7,9 3,6 8,3


kontrolu