DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Veoma rašireni i bujno razvijeni višegodišnji korovi kao: Agropyron
repens (L.) P. B., Rumex acetosella L., Roripa silvestris (L.) Bess., Oxalis acetosella
L. gotovo potpuno su suzbijeni. Jedino vrsta Cirsium arvense (L.)
Scop. ostala je potpuno rezistentna na oba herbicida.


Razlike u djelovanju između Gesaprima i Ageloma kao i razlike u djelovanju
između doza nisu bile signifikantne, dok su razlike između kontrole


"Arboretum" - Slatina 1970 g*-


Gramoxon lit/ha Region lit/ha


Kon


Vrsta korova 3 r 3 5


tro


la-


Broj KB % Broj KB * 3roj KE % Broj ICE %


Agropyron repens (ü. )J?.B 13,5 73,4 o,7 99,2 19,5 78,3 24,o 73,3 9o,o
Anagallis arvensis L. -100,0 1,2 71,4 3,o 28,5 5,o -4,2
Atriplex patula 1. --0,2 ---*? t -Chenopođium
albun L. o,2 Go,o -100,0 -loo,o 0,2 6o,o o,5
Cirsiun arvense(I.)Scop o.7 -1,5 -0,2 6o,o o,7 -0,5
Convonvulus arvensis I. 12,2 17,o 6,o 59,1 11,0 25,2 15,o -14,7
Equisetum arvense I, -loo,o -100,0 -loo,o 1,0 33,3 1,5
Glechoma hederaceun i. ----o,5 --r -
Medicago falcata I. 1,7 -------lamiura
purpureum 1. -loo,o -100,0 1,0 33,3 o,7 53,3 1,5
Kentha sp. ----o,5 ---Matricaria
ohamomilla 1 r loo,o 0,2 60,0 0,2 6o,o 0,5 -o,5
Linaria vulgaris Hill. ------1,2 --
Poa annua l. 0,2 93,7 o,7 78,1 lo,o -4,o -3,2
Plantago laneeolata I. o,5 ----. o,2 -Plantago
media %. -loo,o 0,2 60,0 0,5 --100,0 o,5
Polygonum aviculare 1. 0,2 92,5 -loo,o o,5 81,4 0,2 92,5 2,7
Eotentila sp. --o,7 -----Rumex
acetoša ! 0,2 So,o -.loo,o o,2 8o,o 2,5 -1,0
Runex acetosella I>. ------o,2 -Senecio
vulgaris 1. o,5 93,-7 o,5 93,7 4,5 43,8 6,5 18,7 8,0
Sonchus arvensis 1. -loo,o -loo,o o,2 97,6 1,2 85,8 8,5
Sonchus olcraceus 1, -loo,o -loo,o -loo,o -100,0 0,2
Spergula arvensis L. --0,2 ------
Stelaria media Till. 7,o 25,3 3,7 61,0 22,2 -23,5 -9,5
Taraxacum officinale«..


J^co 1,7 L6,o 2,2 56,o 4,2 16,0 3,o .4o,o 5,o
Trifolium sp. 0,2 71,4 0,2 71,4 -loo,o o,5 23,5 o,7


Ukupno ´43,8 71,4 IP, 2 88,o 78,2 61,3 9o,l 4o,9 152,7


fi a odnosu r-a kontrolu 33,6 12,0 3L ,7 72,1