DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Oba herbicida su djelovala već nakon 24 sata na korove, ali kako se ne
zadržavaju u zemljištu, što im je s jedne strane prednost, trajnost njihovog
djelovanja iznosila je svega 4 sedmice. Nakon toga korovi su se regenerirali.


Gramoxon je djelovao bolje i na monokotiledone i dikotiledone korove
od Reglona, iako se smatra da je razlika između ova dva, po svojstvima i djelovanju
slična, herbicida u tome što Gramoxon bolje suzbija monokotiledone,
a Region dikotiledone vrste.


Herbicidi Gesaprim i Agelon iz grupe triazina primijenjeni u rastilištu
smreke smanjili su ukupnu zakorovljenost u visokom stepenu (93,6—96,3 %),
tab. 7, graf. 3 i 4, fot. 3 i 4.


Prosječan broj korova po TO~ i efikasnost
ajGlovanitTlierbi^đ^rTrjelpniStu snr&LL
«Curine nJljj»^_^_Tiel´evl^l971 "


Treflan lit./ha Bal an lit ./ha
KonVrsta
korova 5 7,5 tro


2,5 3,5


la
Broj Broj Broj Broj


KB% KS 5 KS ;{


rorova :orov korov .zor or


´Jigropyron repens (l.)i´.3, -loo,o o,3 -o,7 -o,7 -o,3
Aethusa cynapium L. 0,3 -1,3 -1,0 -o,7 -o,3
Capsella bursa-pastoris


(10 Ked. _ loo.o _ loo,o _ loo,o _ 100,0 o,3
Chsnopodiura album L. o,7 76,6 o,3 go,o o,7 76,6 1,3 56,6 ´3,0
Cirsiura arvenso(L.)Soop. 2,7 18,2 _ loo.c 4,3 -6,7 -3,3
Convonvulus arvensis i. 6,3 17,9 6,3 17,9 lo,7 64,5 5,6 63,1 17,6


L´uforbia helioscopia L. --o,3 -o,3 ----
Galeopsis tetrahit I. 1,0 -3,o - 3,3 -1,0 -0,3
Geranium pussillum 1. 2,3 23,3 1,7 43,3 3,o -2,0 33,3 3,o
Geranium rotundifolium 1 -loo, 0 -loo,o -loo,o -100,0 o,3
Glechoma hederaceun I. ----o,3 ---lamium
maculatum L. o,3 76,9 o,3 76,9 o,7 46,1 1,0 23,1 1,3
Linaria vulgaris Will. 100,0 -loo,o -loo,o 2,0 -o,3
Plantago lanceolata 1. ---o,3 -o,3 -


-

Polygonum aviculare l. -loo,o o,3 57,1 -loo,o -100,0 o,7
Polygonum convonvulus 1. o,7 3o,o o,7 3o,o 1,3 --100,0 1,0
Polygonum persicaria L. 1,0 5o,o o,3 85,0 -loo,o -loo ,0 2,0
Rumex acetosella I. o,3 91,8 -100,0 1,3 64,8 o,3 91,8 3,7
Rumex sanguineus 1. 2,3 72,2 o,7 91,6 1,0 87,9 2,0 31,5 8,3
Setaria rlauoa CLOP.S. o,7 84,7 1,6 65,2 1,3 71,7 1,3 71,7 4,6
Sinapis arvensis L. 1,0 85,7 1,0 85,7 c,7 9o,o o,6 91,4 7,o
Sysimbrium sp. 1,0 72,5 1,0 72,5 2,3 -2,o -1,6
Sonchus arvensis I. 1,7 71,6 -100,0 o,6 9o,o -100,0 6,o
Sonchus asper I. 7,6 -4,7 11,3 3,6 32,o 7,7 -5,3
Spergula.arvensis L. 1,3 93,8 4,3 79,8 5,6 73,7 4,3 79,8 21,3
Stellaria media Vili. -loo,8 loo,o o,3 --100,0 o,3
Ihlaspi arvense´ L. 41,0 -17,o 58,5 21,3 48,o 33,7 lo,2 41,0
Trifolium pratense L. 0,3 57,1 loo,o o,7 -o, 6 14,3 0,7
Vicia cracca I. 3,3 _ l.o -l.o -o,3 7o,o l.o
Ukupno 75.8 43. i 46,1 65,7 66,3 5o,7 74,1 44.9 134,5


% u´ odnosu na, kontrolu 58,7 35,7 51 ,3 57,3