DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Slika 1. Gesagard (prometryn 50 «Vo) u sjemeništu, 6 sedmica nakon primjene.
U pozadini kontrola. Foto: N. Zekić.
Slika 2. Gramoxon u sjemeništu (4 l/ha) 6 sedmica nakon primjene.
U sredini kontrola. Foto: N. Zekić.


Suzbijanje korova u rastilištu


U odnosu na sjemenište, primjena herbicida u rastilištu je lakše ostvariva,
ali je ipak vezana s nizom problema o kojima kod operativne primjene
treba voditi računa. Naime, ukoliko je primjena nekog herbicida i dala dobre
rezultate, treba misliti na to da dugotrajna i sistematska primjena istih
herbicida može dovesti do njihovog akumuliranja u zemljištu i negativno
djelovati na plodnost zemljišta. S druge strane može doći i do promjene
u sastavu korovske flore i pojave rezistentnih korova, koji ranije nisu predstavljali
problem. Zbog toga je neophodno vršiti izmjenu herbicida i onda
kada su efikasno djelovali na suzbijanje korova.


Herbicidi Gramoxon i Region primijenjeni u rastilištu smreke (tab. 6)
osjetno su smanjili zakorovljenost i jednogodišnjih i višegodišnjih vrsta.


Od višegodišnjih vrsta najuspješnije je suzbijena dominantna vrsta
Agropyron repens (L.) P. B. sa koeficijentom efikasnosti 73,3 %—99,2 %. Veću
rezistentnost ispoljile su od višegodišnjih vrsta Cirsium arvense (L.) Scop.
i Convonvulus arvensis L„ a od jednogodišnjih Stellaria media Will.