DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Isti herbicidi imali su nešto slabiju efikasnost djelovanja u rasadniku
»Arboretum« — Slatina, čemu je vjerojatno bio uzrok teži mehanički sastav,
kao i veći sadržaj humusa, uslijed čega je i adsorpcija herbicida bila veća.
Djelovanje herbicida na korove i ovdje je bilo veoma efikasno kod jednogodišnjih
korova, a nedovoljno efikasno za višegodišnje korove.


Razlike u djelovanje herbicida i doza nisu bile signifikantne, ali je trajnost
djelovanja Gesagarda bila veća.


Treflan i Balan, u vrijeme primjene, novi herbicidi obećavali su prema
prospektima i drugim istraživanjima (4, 21, 28) širok spektar i visoku efikasnost
djelovanja. Međutim, procenat smanjenja ukupne zakorovljenosti nije
bio velik. Ovo se prije svega može protumačiti sastavom korovske vegetacije
u kojoj su prevladavale višegodišnje vrste s vegetativnim razmnožavanjem
na koje ovi herbicidi djeluju samo kad se razvijaju iz sjemena. Na jednogodišnje
sjemenske korove ovi herbicidi imali su zadovoljavajuće djelovanje.


Herbicidi iz grupe uree: Aresin, Tenoran, Patoran i Tribuni!, koji su
prema nekim autorima (20) dali dobre rezultate, u šumskim sjemeništima
nisu pokazali zadovoljavajuću efikasnost (tab. 4).


Velikim dijelom se ova nedovoljna efikasnost ureata, kao i Gesagarda
koji je radi upoređenja uključen u ogled, može pripisati visokim količinama
padavina (tab. 1) koje su omogućile brže razlaganje preparata i skratile njihovo
djelovanje, a istovremeno pogodovale bujnom razvoju i bržoj regeneraciji
korova.


Iz rezultata težinskih analiza konstatiramo da su se oni uglavnom poklapali
s rezultatima o broju korova. Na tretmanima s najboljim efektom težine
korova su u odnosu na kontrolu bile 5—6 puta manje (tab. 5).


U5AM]!l!.,CCHyElJillE"-TlEMV!C 6raf I
SJtftEIHlTI


1971


HOSJEČM IUI UUU M ms


Graf 2


pHMMOIK!/ha HS»lM,tlHIIIHIJIVE--UClEVIE
IISESAGAU <%lha


SJEHEUlflE
1170
JUMMXIIU St/ha
3 GESA.GA.il. 5JigJta


H»eJECUUEŽ]lUliM»VAMSlll!


luuaiiuu/ha


IISEMAinuglta
S5UMXM St/ha
đeESASAH 5!#ia