DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Zbog osjetljivosti ponika kemijsko suzbijanje korova u sjemeništu je
teško ostvarivo. Od herbicida, koje je moguće primijeniti u sjemeništu, dolaze
u obzir oni koji se primjenjuju prije sjetve i poslije sjetve, a prije nicanja,
a rjeđe se mogu koristiti herbicidi nakon nicanja.


Efikasnost djelovanja herbicida koje smo primijenili u sjemeništu bila
je različita, zavisno od vrste i doze herbicida, objekta kao i godine primjene.


Herbicidi Gramoxon i Gesagard efikasno su suzbili najveći dio zastupljene
korovske flore (74,8 %—82,7 %), tab. 2, graf. 1 i 2, fot. 1 i 2.


Od dominantnih vrsta veoma dobro su suzbijene jednogodišnje vrste kao:
Spergula arvensis L., Stellaria media L. i Sinapis arvensis L. (75,5—99,4 %),
dok su višegodišnje vrste kao Agropyron repens (L.) P. B., Cirsium arvense
(L.), Scop., Convonvulus arvensis L. i Sonchus arvensis L. samo djelomično
suzbijene.


prosječan broj korova j30^_m´" i efilcasnost
djelovanja herbicida u sj^jnij^jariša


"Curine njive" - Trebsvić_1970.


Tabela 2.


Gramoxon lit/ha Gesagard kg/ha
Kon


4 5 4 5


Vrsta korova tro


Broj Broj Broj Broj la


KE "/, KE % KE % KE %


korov. korov


korov korove


Agropyron reoens (L.)


P.E. 12,2 86,5 U,5 32,4 2o,7 5o,7 16,0 60,8 40,8
Cirsium arvense (I,.)


5 o,4 9,5 69,o 14,0 45,7 16,2 47,2 3o,7
3cop.


loo,o loo ,0 loo,o o,2 93,0 lo,2
Conium maculatura L.


17,0 55,8 18,o 53,2 7,5 3o,5 5,2 86,4 38,5


Convonvulus arvensis L.


loo,o loo,o loo,o loo,o 2,2


Galeopsis tetrahit I.
Geranium rotundifolium o,Z 86,6 loc ,0 loo ,0 o,7 53,3 1,5
Glechoma hederacea L. loo ,0 100,0 loo,o loo,o 0,2
Linaria vulgaris Mill, o,7 3o,o 1,0 4,2 o,5 50,0 1,0
polygonum aviculare I. 1,7 81,1 1,2 86,6 o,2 97,7 o,2 97,7 9,0
Sinapis arvensis I.,. 4,2 88,6 4,o 89,1 9,0 75,5 2,5 33,2 37,o
Sonchus arvensis 1. 2,5 Oo,6 4,5 67,7 12,o 22,6 3,5 77,4 15,5
Spergula arvensis I. o,5 99,2 o,5 99,2 4,7 92,3 4,2 93,2 61,7
Stellaria media L. 2,5 93,3 o,7 98,1 0,2 99,4 3,o 92,o 37,5
Taraxacum officinal" W* 100,0 loo,o 0,2 loo,o o,2
Tussilago farfara L. o,2 o,7
Veronica chamaedrys I,. 0,5 20,5 loo,o loo,o loo,o o,7
Vicia oracca Ii. loo,o o,5 28,6 0,2 71,4 0,2 71,4 o,7


Ukupno 57,4 8o,2 51,4 82,7 73,6 74,8 52,4 81,8 207,4


S6 u odnosu na kontrolu 19,8 17,3 25,2 18,2