DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ZEMLJIŠTE I KLIMATSKI UVJETI


Za djelovanje herbicida od presudnog značenja mogu da budu uvjeti
zemljišta i klime. Neuspjeh, koji se pripisuje herbicidima, najčešće se javlja
kada uvjeti koji su za njihovu primjenu potrebni nisu ispunjeni. Navešeemo
najvažnije elemente koji mogu da utječu na djelovanje primijenjenih herbicida.


Rasadnik »Curine njive« nalazi se na Trebeviću kod Sarajeva na nadmorskoj
visini od 855 m. Tip zemljišta je smeđe kiselo na verfenskim pješčarima.
Po mehaničkom sastavu je srednje teško, slabo je kisele do neutralne
reakcije, humusom je slabo snabdjeveno.


Rasadnik »Arboretum« nalazi se na Slatini kod Sarajeva, na nadmorskoj
visini od 615 m. Tip zemljišta je pseudoglej obrazovan na oligomiocenskim
sedimentima. Po mehaničkom sastavu zemljište je srednje teško, slabo je
kisele reakcije, sa dosta humoznim površinskim i slabo humoznim dubljim
horizontima.


Rasadnik »Sjemensko rasadnička stanica Busovača« nalazi se u Busovači,
na nadmorskoj visini od 500 m. Tip zemljišta je beskarbonatni aluvijum.
Po mehaničkom sastavu je srednje teško, reakcije slabo kisele i slabo je
humozno.


Rasadnik »Stanovi« udaljen je oko 12 km od Doboja, na nadmorskoj visini
od 150 m. Tip zemljišta je aluvijum primarno pseudooglejen. Po mehaničkom
sastavu je srednje teško, ima slabo kiselu reakciju i slabo je humozno.


U tabeli 1 prikazani su najvažniji meteorološki elementi u toku vegetacionog
perioda koji su mogli biti od značenja za djelovanje herbicida.


1970. godina po klimatskim uvjetima nije znatnije otstupala od višegodišnjeg
prosjeka. Kako u pogledu temperature, tako i u pogledu padavina,
uvjeti su bili dosta povoljni za djelovanje herbicida, ali i za razvoj korova.


U 1971. godini temperature su u vrijeme tretiranja bile više, a padavine
niže od prosjeka. Ovakvi uvjeti su bili nepovoljni za djelovanje herbicida,
jer većina od njih za aktiviranje zahtijeva vlagu. Istovremeno, visoke temperature
za vrijeme nicanja i pomanjkanje vlage otežavalo je nicanje šumskog
sjemena, kao i zakor jenjavan je sadnica koje su školovane.


U 1972. godini bili su u vrijeme tretiranja ispunjeni uvjeti za uspješno
djelovanje herbicida. Međutim, nadprosječno visoke količine padavina u drugoj
polovici ljeta smanjile su perzistentnost herbicida prije vremena i doprinijele
bržem zakorovljavanju.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Suzbijanje korova u sjemeništu


U ovoj početnoj i najosjetljivijoj fazi razvoja konkurencija korova je za
sadnice najopasnija i primjena herbicida je baš ovdje najpotrebnija. Ručnim
i mehaničkim suzbijanjem korova stradava i ponik, a korovske vrste
sa podzemnim izdancima stimuliraju se na još intenzivniji i bujniji razvoj.