DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 14     <-- 14 -->        PDF

KEMIJSKO SUZBIJANJE KOROVA U ŠUMSKIM RASADNICIMA*


NADA ZEKIĆ, dipl. ing. šum.


Institut za šumarstvo Sarajevo


UVOD I PROBLEMATIKA


Suvremene metode gospodarenja u šumsko-uzgojnim radovima zahtijevaju
intenziviranje i povećanje produktivnosti u rasadničkoj proizvodnji.
Rastućoj potrebi na sadnom materijalu ne može se udovoljiti pri klasičnom
načinu suzbijanja korova. U današnjim uvjetima prelaska na velike centralne
rasadnike, osiguranje sezonske radne snage za ove poslove često predstavlja
pravi problem. Javlja se potreba za bržim, efikasnijim i ekonomičnijim načinom
suzbijanja korova.


Veoma uspješni rezultati u rješavanju ovog problema ostvareni su i koriste
se već niz godina u poljoprivredi primjenom kemijskih sredstava za
suzbijanje korova — herbicida. Međutim, zbog kompleksnog utjecaja na sredinu,
kao i ovisnosti od nje ne bi trebalo pristupati operativnoj primjeni
bez temeljitih prethodnih ispitivanja.


Veći broj istraživačkih radova iz ove oblasti nalazimo uglavnom u stranoj
stručnoj literaturi: Burschel P. (1958), Burschel P. und Röhrig


E. (1960), Feiler S. (1964), (1965), Günther G., Wachendor ff R.
(1966), Val kova O. (1967), (1970), Gorzelak A. (1970) i dr. U domaćoj
stručnoj literaturi samo mali broj radova posvećen je ovoj problematici:
B Ö h m A., K i š p a t i ć J. (1962), L o j d a M. (1969), Z e k i ć N. (1969), (1972,
(1973), HalambekM. (1972), GeorgijevićE. (1973), Ćukac N. (1973),
HalambekM., Korunić Z. (1973).
Imajući u vidu potrebu za što hitnijim rješavanjem problema suzbijanja
korova u šumskim rasadnicima, kao i ekonomičnost i efikasnost kemijskog
suzbijanja korova, ali i moguće posljedice njegove nekontrolirane primjene,
poduzeli smo ispitivanja više vrsta i doza herbicida u nekoliko šumskih rasadnika.


Cilj ovih ispitivanja bio je da se ispita mogućnost kemijskog suzbijanja
korova u šumskim rasadnicima, kako bi se u tom pogledu operativi pružile
informacije i preporuke.


* Ispitivanja je finansirala Republička zajednica za naučni rad — Sarajevo.