DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Gospodarska Jedinica: ŽUTICA


Kepetlelja Vrsta drveća


1/2!
Salix alba
POĐUIUS euramerlcana


2/3


clon 1-154
Populus euramerlcana


3/3


clon 1-214
4/3 Alnus glutinosa
5/3 Quercus robttr


6/3
iVaxinus 3ngu3tlfolla


Populus euramerlcana
olon 1-214
7/3
Quercus robur


Alnus glutinosa
S/3
quercus robur


9/3 Platar.us orlentalls


Gospodarska jedinioa: ŽUTICA


Ee oe tl-
Vrsta drveća cija


4


Salix alba


P.e. olon 1-154 4
P.e. olon 1-214 4
Alnus glutinosa 4
Quercus robur 4
Fraxlnu3 angustlfolla 4


P.e. olon 1-214
4
Ouerous robur


Alnus glutinosa
4


Quercus robur
Platanus orlentalls 4


Visina
sadnice


2,62
2,09
3,17
0,89
0,23


0,42
3,10


0,23
0,89
0,22


0,47


3roJ posađenih
biljaka
po repeticijl


121


49


49
256
441
441


49
176


128
128
81


VISINSKI PRIRA3T m


Jab. 9


Odjel 114


1972/73


0,31


0,44


0,43


0,32


0,C9


0,06


0,37


0,09
0,61
0,12
0,19


Tab. 10


Odjel 114
m
1972/73
1,11


0,55
0,49
0,31
0,09
0,13
0,49
0,09


0,44
0,09
0,17


1970/71


0,79
0,28
0,29


0,16
0,06
0,04
0,35
0,06


0,11
0,06
0,16


1971/72


0,74
0,39
0,36
0,25
0,07


0,05


0,31


0,07
0,38
0,08
0,16


1970/71


0,75


0,36


0,32


0,18


0,06


0,05


0,33


0,07


0,18


0,07


0,12


VISINSKI PRIRAST
1971/72
0,90


0,58
0,54
0,26
0,07
0,08
0,46
0,06


0,35


0,07


0,13


Visinski prirast za lužnjak (6—9 cm godišnje) i za poljski jasen (5—13
cm) također ukazuju na veoma teške edafske uvjete koji su se pogoršali
sušenjem lužnjaka, odnosno koji su nastali -na opustošenoj površini.