DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 119     <-- 119 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


A) Štampano u arcima


NAZIV OBRASCA Oznaka


— broj
Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:


— bilanca izvršenih sječa — — — — — — 1
— bilanca kulturnih radova — — — — — 2
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) -— — — 10-n
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumama (arak) lS
Sabirni arak šumskih proizvoda — — — — — — 36--b
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica — — — — 39--b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— posumljavanje i melioracija — — — — — 28
— Šumskih rasadnika — — — — — — — 39-a
— njege mladika — — — — — — — — 40
— čišćenja sastojina (guštika) — — — — — 11
— zaštite šuma — — — — — — — — 42
— uređivanja šuma — — — — — — — 43
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume) — — 4 1
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) — — 44--a
Knjižica procjeno za jednodobne šume — arak — — — 02 -a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — 62 --b
Plan sječa _____ — — — — — — — Sp--1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju — — — Sp -2
Plan sporednih proizvoda — — — — — — — — Pl--sp
Plan pošumljavanja — — — — — — — — — Poš.
Analiza radova po planu pošumljavanja — — — — PI-
poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima — — — — — PI -ra.
Plan njege mladika — — — — — — — — — Pl--ml.
Plan čišćenja sastojina (guštika) — — — — — — Pl--čišć.
Plan zaštite šuma — — — — — — — — — Pl--zš
Plan lovne privrede — — — — — — — — — P] -lov.
Plan vlastite režije — — — — — — — — — Pl--rež.
Plan investicija — — — — — — — — — — Fl--inv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda — — — — Pl -zb.
15) Štampano na kartonu (kartctečni listovi)
Kratkotečni list o šumskoj šteti — — — — — — 10 -b
Kartotečni list za glavne šumske proizvode — — — 80--a


KartoteČni list za sporedne šumske proizvode — — — 37


C) štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — — 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova — — — — — — —


54--a


Dnevnik vanjskog rada 50x2 listova — — — — — — 55
Prodajni popis glav. šurn. proizvoda — 100 listova — — 58
Uplatnica za clrv. proizvode 50x3 listova — — — — 58--a
Paševnica 25x3 listova — — — — — — — —


59--a


Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — 59--b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova 63--a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova — 63--c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — 64--a
Popis popratnica vagona, prevoza i si.: 100 listova — — 64--b
Nalog za otpremu — 50x2 listova — — — — — — 68
Obavijest o otpremi — 100 listova — — — — — — 69
Specifikacija otpreme — 50x3 listova — — — — — 69--a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez — — —


Isporuku tiskanica i knjiga vrši: Savez inženjera i tehničara


šumarstva i drvne industrije
HRVATSKE
telefon: 444-206
Zagreb — Mažuranićev trg 11