DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Svoju stručnu djelatnost započima 1930. god. u taksacionom odsjeku
bivših direkcija u Zagrebu, zatim u Čačku odakle se 1939. god. vraća u bivšu
direkciju šuma Vinkovci. Iza oslobođenja radi kao upravitelj šumarije SI.
Brod, zatim u bivšem Okružnom narodnom odboru SI. Brod. Kod formiranja
šumskog gospodarstva Osijek prelazi u to gospodarstvo, a nakon nove reorganizacije
šumarstva djeluje u šumskom inspektorijatu Osijek, da bi kod
formiranja »Sekcije za uređivanje šuma« Osijek postao njenim prvim šefom
i u kojoj je uspješno djelovao zadnju deceniju svoga aktivnog života. Poslije
navršenih 35 god. rada, povlači se 1965. god. u zaslužnu mirovinu živeći u
SI. Brodu.


Umro je u krugu svoje obitelji, u Titovom Uzicu, poslije duge i mukotrpne
bolesti, a pokopan je na groblju u SI. Brodu 26. 03. 1975. god., uz ispraćaj
tamošnjih kolega, prijatelja i znanaca.


Posljednji pozdrav nad odrom odao je ing. Vlado špoljar, šumarski inspektor
općine SI. Brod, koji se od dragog pokojnika oprostio u ime svoje
i sviju kolega šumara slavonske regije, evocirajući sav pozitivni rad i doprinos
ing. Benića na uređivanju .uzgoju, očuvanju i održavanju šumskog fonda
slavonskih šuma.


Ogromna potreba izgradnje ratom porušenih domova pala je na šumu.
U tom prvom periodu obnove od 1945—1950, šumari su morali dati mnogo
svoje stručnosti i umješnosti u šumskom gospodarenju za zadovoljenje ovih
potreba, a da održe vrijednost šuma kao Općeg nacionalnog dobra. Pokojni
ing. Benić je pokazao puno razumijevanje na tim radovima, provodeći propise
i štedeći šumski fond.


Svojim snažnim i temperamentnim duhom zalagao se svim snagama da
bi poštedio naše šume od degradacije, a budući je radio na planovima uređivanja
šuma, imao je mogućnosti da svojim doprinosom kod propisivanja
smjernica gospodarenja djeluje na njihovo unapređenje i na zaštitne mjere
od prejakih sječnih zahvata.


Našeg dragog kolege Benića fizički više nema među nama, ali su ostali
rezultati njegovog rada, ostali su tekstovi brojnih šumsko-gospodarskih osnova,
koji će stalno potsjećati na njegov dugogodišnji rad, na njega kao
dobrog organizatora i savjesnog šumara, a mi, njegovu suvremenici — uređivači
šuma i slavonski šumari, sačuvati ćemo njegov lik u trajnoj uspomeni.


NEKA MU JE SLAVA!
Ing. M. Strineka