DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 116     <-- 116 -->        PDF

njihovom interesu, kao što je to u inteovog
savjetovanja. Detaljnije o ovome
resu čitave struke. 3) 87. godišnja skupizvijestiti
će dr. Prpić na slijedećoj sjedština
SITŠDI Hrvatske: održati će se u nici. 6) Proslava 100 g. izlaženja šum.
jesen (najkasnije do 15. XI o. g.). Pravolista:
uz širu konzultaciju članstva Savez
vremeno će se zamoliti ŠG s područja će naskoro fiksirati dnevni red, izabrati


Slavonije i Podravine kao i ŠG Split da organizacijske, odbore, utvrditi opseg,
obrade aktuelnu — zanimljivu — temu suradnike, i ostale pojedinosti, kako bi


za
stručni dio skupštine. 4) Šumarsko


se ova svečanost mogla održati početkom


društvo — Zagreb: u cilju oživljavanja


ljeta 1976. g. i što dostojnije proslaviti.


društvenog života i rada ovog matičnog


Ad 3 — Budući da današnji sastanak


društva potrebno je održati godišnju sk


U.
O. nije imao potrebni kvorum, to će
upštinu. Uprava Saveza konzultirati će


se
donesene smjernice i zaključci pono


se s članstvom u Zagrebu o ovome, i po


vno pretresti na slijedećoj sjednici.


četkom jeseni održati skupštinu i izabra


Potpredsjednik:


ti novu — aktivniju — upravu ovog cen


(Ing. D. Brkanović) vr.


tralnog matičnog društva, u koje je učlanjeno
preko 300 IT. 5) Savjetovanje o Tajnik:
ulozi šuma i šum. vegetacije u odnosu (Dr N. Komlenović) v.r.
na naš Jadran i zaštitu čovjekove okoline: Zapisničar:
ŠF Zagreb razradio je plan i dnevni red (Ing. R. Antoljak) vi.


Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije!


1.
Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije Hrvatske učlanite
se — svi od reda — u Šumarsko društvo vašeg područja!
2.
Jačajte jedinstvo i snagu struke putem vašeg Šumarskog društva,
Saveza IT i Šumarskog lista!
3.
Razvijajte i njegujte etiku i moralne vrijednosti inženjerskog tehničkog
poziva!
4.
Putem vašeg područnog Šumarskog društva postanite inicijatori
unapređenja šumarstva i drvne industrije!
5.
Pred javnošću, društvenim organizacijama i organima uprave dostojno
i hrabro zastupajte struku!
6.
Ne zapostavljajte propagandu i popularizaciju struke u svojem
radu!
7.
Što brojnije sudjelujte u društvenim manifestacijama, kao i u rješavanju
konkretne stručne problematike!
8.
Redovito pratite stručna i društvena zbivanja putem vašeg glasila
»Šumarskog lista«!
9.
Šumarska društva trebaju redovno dostavljati svoj godišnji doprinos
(članarinu) u iznosu od 500.— din. Savezu, kao i zapisnike
o radu skupština, sjednica, plenuma i si.
10.
Pojedinačno se pretplatite — ukoliko to već niste — na svoje 100
godina staro glasilo »Šumarski list«!
Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 117     <-- 117 -->        PDF

IN MEMORIAM


Ing. JOSIP BENIC
(1902 —1975)


Iz naše sredine nestao je zauvijek još jedan od slavonskih šumara starije
generacije, koji je gotovo sav svoj aktivni život proveo na Uređivanju šuma
donjepodravskog i posavskog bazena istočno-slavonskih šuma. Bio je jedan
od uređivača područja, odakle je i sam potekao.


U svim uređaj nim elaboratima šumsko^privrednih organizacija Podravske
Slatine, Našica i Osijeka pokojni Benić je dao značajni doprinos svojih
stručnih koncepcija, ostavljajući tako dokumenat trajne vrijednosti. Sadržaj
elaborata je odraz njegovog studijskog rada oko dugoročnog planiranja šumskog
gospodarenja i propisa mjera za unapređenje. Organizirao je prve
stručne grupe za taksacione radove iza perioda obnove zemlje u istočnoj
Slavoniji, u Osijeku, pri čemu se zalagao svim svojim elanom za izvršenje
uređajnih planova.


Niz godina surađivali smo na republičkom nivou, na brojnim stručnim
savjetovanjima i seminarima, s ciljem usklađivanja osnovnih principa u oblasti
uređivanja šuma, prigodom kojih su se uvijek mogli čuti konstruktivni
prijedlozi ing. Benića za obradbu taksacionih elemenata. Generacije slavonskih
šumara operativne službe nalaze i danas korisne podatke tih uređajnih
elaborata ing. Benića, nužna za provođenje uspješnog gospodarenja.


Ing. Josip Benić rodio se u Vrbanji 1902, u obitelji šumarskog službenika,
radi čega već u mladosti pokazuje sklonost prema šumarskoj struci.
Zato, nakon završene mature polazi na studije Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
koje završava 1929. godine.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Svoju stručnu djelatnost započima 1930. god. u taksacionom odsjeku
bivših direkcija u Zagrebu, zatim u Čačku odakle se 1939. god. vraća u bivšu
direkciju šuma Vinkovci. Iza oslobođenja radi kao upravitelj šumarije SI.
Brod, zatim u bivšem Okružnom narodnom odboru SI. Brod. Kod formiranja
šumskog gospodarstva Osijek prelazi u to gospodarstvo, a nakon nove reorganizacije
šumarstva djeluje u šumskom inspektorijatu Osijek, da bi kod
formiranja »Sekcije za uređivanje šuma« Osijek postao njenim prvim šefom
i u kojoj je uspješno djelovao zadnju deceniju svoga aktivnog života. Poslije
navršenih 35 god. rada, povlači se 1965. god. u zaslužnu mirovinu živeći u
SI. Brodu.


Umro je u krugu svoje obitelji, u Titovom Uzicu, poslije duge i mukotrpne
bolesti, a pokopan je na groblju u SI. Brodu 26. 03. 1975. god., uz ispraćaj
tamošnjih kolega, prijatelja i znanaca.


Posljednji pozdrav nad odrom odao je ing. Vlado špoljar, šumarski inspektor
općine SI. Brod, koji se od dragog pokojnika oprostio u ime svoje
i sviju kolega šumara slavonske regije, evocirajući sav pozitivni rad i doprinos
ing. Benića na uređivanju .uzgoju, očuvanju i održavanju šumskog fonda
slavonskih šuma.


Ogromna potreba izgradnje ratom porušenih domova pala je na šumu.
U tom prvom periodu obnove od 1945—1950, šumari su morali dati mnogo
svoje stručnosti i umješnosti u šumskom gospodarenju za zadovoljenje ovih
potreba, a da održe vrijednost šuma kao Općeg nacionalnog dobra. Pokojni
ing. Benić je pokazao puno razumijevanje na tim radovima, provodeći propise
i štedeći šumski fond.


Svojim snažnim i temperamentnim duhom zalagao se svim snagama da
bi poštedio naše šume od degradacije, a budući je radio na planovima uređivanja
šuma, imao je mogućnosti da svojim doprinosom kod propisivanja
smjernica gospodarenja djeluje na njihovo unapređenje i na zaštitne mjere
od prejakih sječnih zahvata.


Našeg dragog kolege Benića fizički više nema među nama, ali su ostali
rezultati njegovog rada, ostali su tekstovi brojnih šumsko-gospodarskih osnova,
koji će stalno potsjećati na njegov dugogodišnji rad, na njega kao
dobrog organizatora i savjesnog šumara, a mi, njegovu suvremenici — uređivači
šuma i slavonski šumari, sačuvati ćemo njegov lik u trajnoj uspomeni.


NEKA MU JE SLAVA!
Ing. M. Strineka