DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 116     <-- 116 -->        PDF

njihovom interesu, kao što je to u inteovog
savjetovanja. Detaljnije o ovome
resu čitave struke. 3) 87. godišnja skupizvijestiti
će dr. Prpić na slijedećoj sjedština
SITŠDI Hrvatske: održati će se u nici. 6) Proslava 100 g. izlaženja šum.
jesen (najkasnije do 15. XI o. g.). Pravolista:
uz širu konzultaciju članstva Savez
vremeno će se zamoliti ŠG s područja će naskoro fiksirati dnevni red, izabrati


Slavonije i Podravine kao i ŠG Split da organizacijske, odbore, utvrditi opseg,
obrade aktuelnu — zanimljivu — temu suradnike, i ostale pojedinosti, kako bi


za
stručni dio skupštine. 4) Šumarsko


se ova svečanost mogla održati početkom


društvo — Zagreb: u cilju oživljavanja


ljeta 1976. g. i što dostojnije proslaviti.


društvenog života i rada ovog matičnog


Ad 3 — Budući da današnji sastanak


društva potrebno je održati godišnju sk


U.
O. nije imao potrebni kvorum, to će
upštinu. Uprava Saveza konzultirati će


se
donesene smjernice i zaključci pono


se s članstvom u Zagrebu o ovome, i po


vno pretresti na slijedećoj sjednici.


četkom jeseni održati skupštinu i izabra


Potpredsjednik:


ti novu — aktivniju — upravu ovog cen


(Ing. D. Brkanović) vr.


tralnog matičnog društva, u koje je učlanjeno
preko 300 IT. 5) Savjetovanje o Tajnik:
ulozi šuma i šum. vegetacije u odnosu (Dr N. Komlenović) v.r.
na naš Jadran i zaštitu čovjekove okoline: Zapisničar:
ŠF Zagreb razradio je plan i dnevni red (Ing. R. Antoljak) vi.


Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije!


1.
Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije Hrvatske učlanite
se — svi od reda — u Šumarsko društvo vašeg područja!
2.
Jačajte jedinstvo i snagu struke putem vašeg Šumarskog društva,
Saveza IT i Šumarskog lista!
3.
Razvijajte i njegujte etiku i moralne vrijednosti inženjerskog tehničkog
poziva!
4.
Putem vašeg područnog Šumarskog društva postanite inicijatori
unapređenja šumarstva i drvne industrije!
5.
Pred javnošću, društvenim organizacijama i organima uprave dostojno
i hrabro zastupajte struku!
6.
Ne zapostavljajte propagandu i popularizaciju struke u svojem
radu!
7.
Što brojnije sudjelujte u društvenim manifestacijama, kao i u rješavanju
konkretne stručne problematike!
8.
Redovito pratite stručna i društvena zbivanja putem vašeg glasila
»Šumarskog lista«!
9.
Šumarska društva trebaju redovno dostavljati svoj godišnji doprinos
(članarinu) u iznosu od 500.— din. Savezu, kao i zapisnike
o radu skupština, sjednica, plenuma i si.
10.
Pojedinačno se pretplatite — ukoliko to već niste — na svoje 100
godina staro glasilo »Šumarski list«!
Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske