DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 115     <-- 115 -->        PDF

ZAPISNIK


15. sjednice U.O. Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
koja je održana 15. 05. 1975. g. u
društvenim prostorijama, u Šumarskom
domu, u Zagrebu.
Prisutni: Brkanović, Komlenović, Milinović,
Vanjković i Antoljak, zatim: Böhm,
Piškorić, Tomić i Višnjevac (ŠD — Zagreb).


Dnevni red:


1. Otvorenje sjednice i izvještaj o radu
tajništva i dopisima
2. Realizacija zacrtanih planova o društveno-
stručnim skupovima Saveza
3. Razno
Ad 1 — Sjednicu je otvorio potpredsjednik
ing. D. Brkanović i iznio brojne
poteškoće uprave Saveza u radu oko
izvršavanja pravovremenih organizacijskih
priprema i realizacije zacrtanih planova
rada. Orijentacijski i nepotpuni pregled
održavanja stručnih i društvenih
skupova na području SFRJ izgleda ovako:


1) Konferencija o tehn. razvoju SRH
održava se — 21-23. V o. g. — u Zagrebu;
2) Sto let Gozdarskih društev na Slovenskem
(1875-1975) 23. i 24. V o. g. u Postojni;
3) Dani slavonske šume 12-15. VI u Našicama;
4) III god. skupština SIT — Jugoslavije
20. VI u Beogradu; 5) XII republičko
natjecanje šumskih radnika 28.
i 29. VI u Strmcu (N. Gradiška); 6) Skupština
Šumarskog društva — Zagreb početkom
X mj. u Zagrebu; 7) Konferencija
za RTV i novinstvo o šumarstvu i drvnoj
industriji SRH polovicom X mj. u Zagrebu;
8) 87. godišnja skupština SIT šu


marstva i drvne industrije Hrvatske
X/I975. g. u Zagrebu; 9) Godišnja skupština
SITŠID — Jugoslavije u X mj. o. g.
10) Savjetovanje o ulozi šuma i šum. vegetacije
u odnosu na Jadran i zaštitu
čovjekove okoline u X/XI mj.; 11) Proslava
100. g. Maženja Šumarskog lista u
V/VI mj. 1976. g.


— nakon tajničkog izvještaja zaključeno
je: a) usvaja se predloženi Nacrt Statuta
SITŠID-Jugoslavije bez primjedaba
b) uzima se na znanje izvještaj o konstituiranju
Radne zajednice službenika Saveza.
Organizacijski oblik stručne službe
kao i međusobna samoupravna prava,
načela, mjerila, rad, raspodjela radnih
mjesta, dužnosti i odgovornosti biti će
regulirani međusobnim ugovorom, usklađeni
zakonom i Statutotom Saveza, c)
TABLICE kubnog sadržaja izrađenih trupaca
(na 2 decimale), koje su izišle iz


tiska, isporučivati će Savez po cijeni od
35,00 din/komad. Tablice su — praktičnog
— džepnog formata 14,5x23 cm. tvrdi —
kartonski — uvez i namjenjene su tehničkojstručnom
osoblju, šumarijama, šumskim
gospodarstvima, DIP-ovima, studentima
i đacima Šum. fakulteta, srednjih
šumarskih i drvno-industrijskih škola, d)
Na godišnjoj skupštini šumarskog društva
Gospić, kojoj je sa strane Saveza
prisustvovao tajnik dr. N. Komlenović,
izabran je novi U. O.: predsjednik ing.


K. Posavec, a članovi: Pavle Alešković,
Ilija Mileusnić, ing. M. Radaković i Mile
Ugarković. e) Savez podržava prijedlog
D Gospić da se ing. Zlatko BUNJEVČEVIĆ
proglasi zaslužnim članom za njegov
dugogodišnji stručni rad (25 g. radio
u šumarstvu na području Like) i društveni
rad (urednik Šum. lista od 1946—1947,
inicijator društvene aktivnosti, stručnog
uzdizanja i si.) f) na proslavi STO LET
GOZDARSKIH DRUŠTEV NA SLOVENSKEM
U Postojni, koja se održava 23. i


24. o.mj., Savez će predstavljati predsjednik
ing. S. Tomaševski.
— Savez će potpisati punomoć odvjetniku
J. Smolčiću (Zagreb) za pravno zastupanje
oko denacionalizacije Šumarskog
doma (50D/o je nacionalizirano), jer će se
njegovi troškovi zastupanja kretati oko
5.000 din.
— odlaže se održavanje 87. godišnje
skupštine Saveza za jesen o. g. uslijed
obilnih pripremnih radova (novi Statut,
Nacrt statuta — pravila terenskih ŠD,
Samoupravni sporazum i ugovor sa Stručnom
službom, pripremanje referata za
stručni dio skupštine, sastav prijedloga
i si.)


Ad 2 — iznijete su brojne poteškoće u
radu na koje nailazi uprava i Stručna služba,
prilikom realiziranja zacrtanih planova
Saveza, jer nisu na vrijeme fiksirani:
sadržaj rada, obujam, datumi održavanja,
suradnici, organizacijski odbori i
dr. Povodom tosa zaključeno je: 1) Prva
konferencija SITH o tehnološkom razvoju
Hrvatske: uz referenta ing. I. Kuzmanića,
svečanom dijelu konfereneiie prisustvovati
će predsjednik ing. S. Tomaševski,
zatim ing. V. Fašaić i dr. Cjelokupnom
radu ovoga skuoa prisustvovati će
ing. R. Antoljak, koji je uiedno i član
organizacijskog odbora SITH.


2) Konferencija za RTV i novinarstvo
za šumarstvo i drv. Ind.: zamoliti će se
stručna Poslovna udruženja i instituti da
obrade zacrtane TEZE za ovaj sastanak
u što kraćem roku. Uz ostalo to je i u


229