DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 114     <-- 114 -->        PDF

nisu pretplaćni na Šum. list, pa bi svakako
terenska SD u tom pogledu trebala
biti agilnija, jer Š. L. Iz broja u broj poprima
— podešenu šumarskoj operativi


— prihvatljiviju i prikladniju fizionomiju.
Svakako da je jedan od razloga i pomanjkanje
cjelovitijeg adresara IT diljem
SRH, pomoću kojega bi se uredništvo direktno
obratilo na svakog IT pojedinačno
s pozivom na pretplatu i priložilo čekov.
uplatnicu! Novi RO lista usvojio je predloženi
plan rada lista, koji bi već s brojem
7-9/75 i dalje, a napose početkom
1976. g., donio uz ostali probrani sadržaj
i niz snažnijih članaka iz povijesti šumarstva
i drv. industrije Hrvatske.
PLAN RADA REDAKCIJSKOG ODBORA
ŠUMARSKOG LISTA 1975/76


1.
Uvodna riječ izdavača — pozdravi i
poruke povodom 100. g. neprekidnog
izlaženja Š. L. (br. 1/76)
2.
Političko-privredne prilike u Hrvatskoj
(1841-1877, 1877-1918, 1918-1941 i
1941-45 g.).
3.
Osnivanje i razvoj Š. L.; urednici istatistička obrada sadržaja Š. L. (1877-
1975. g.).
4.
Istaknuti društveni radnici Hrv.-slavonskog
šumarskog društva od 1846-
1941 g., te predsjednici, tajnici i članovi
U. O. od 1846-1975 g.
5.
Snažne ličnosti šumarstva (1846-1941
g-)6.
Najsnažniji članci u Š. L. kroz 100 g.
izlaženja.
7.
Snažniji stručni zahvati u Hrvatskoj
u vremenu od 1846-1975 g.
8.
Najstarija stručna literatura u Hrvatskoj
1840-1975 g.
9.
Prikaz sadržaja jubilarne edicije »Povijest
šumarstva Hrvatske od 1876-
1975 g.«.
10.
Crtice iz prošlosti šumarstva Hrvatske
(Š. L. 1841-1975).
11.
Uvodni članak povodom Savjetovanja:
Uloga šuma i šumske vegetacije
u odnosu na naš Jadran i zaštitu čovjekove
okoline (jesen 1975 g.)
12.
Kronologija povijesnih obljetnica šumarstva
i drvne industrije (kalendar
povijesnih spomendana).
— rukopisi za jubilarnu ediciju povodom
100 g. Š. L. pristižu i do sada predalo
je 9 autora svoje radove, pa se čeka na
slijedećih šest, kako bi se pristupilo redakcijskoj
i grafičkoj obradi!
ad 3: — Nadzorni odbor — nakon što
je pregledao financijsko poslovanje u
1974. g. — utvrdio je, da se rad odvijao u


skladu s odobrenim planom prihoda i
rashoda i da N.O. nema primjedaba na
ovo poslovanje.


— Ing. I. Delajković — preuzimajući
dužnost blagajnika Saveza — izjavljuje,
da je poslovanje u 1974. g. povoljno završilo
s viškom prihoda od 5.760 din. Ujedno
je predočio Završni račun Saveza i
iznio stanje bilance za prošlu godinu.
Iznio je preporuku da se novčano poslovanje
Saveza u 1975. g. vodi po novim
uputstvima i propisima SDK, koja su
praktičnija i preglednija. Izvještaj o financ.
poslovanju, završni račun kao i primjedbe
blagajnika U. O. u cijelosti usvaja.
— U.O. je suglasan s »u grubo« iznesenim
Planom prihoda i rashoda za 1975. g„
koji je potrebno uskladiti s preporukama
ing. i Delajkovića, pa će se preraditi i
iznijeti ponovo pred U.O.
— U.O. donosi odluku, da se povise OD
namještenika Saveza (4) od 1. IV o.g. za
20°/o u odnosu na dosadašnje OD.
— donosi se odluka da svi bankovni
računi, nabavke, isplate i novčani zahtijevi
trebaju biti vidirani parafom tehn. tajnika
Saveza.
ad 4: — Iznesene su poteškoće, na koje
tajništvo nailazi u poslovanju oko realizacije
pripremnih radova za a) konferenciju
za RTV i novinstvo, b) održavanja


87. god. skupštine Saveza, c) Savjetovanja
o ulozi šuma i šum. vegetacije u odnosu
na naši Jadran i zaštitu čovjekove okoline
i d) proslave 100 g. izlaženja Š. L. Ove
poteškoće proizlaze iz razloga što još nisu
fiksirani priređivački odbori, detaljniji
sadržaj rada, približni datumi, mjesta,
suradnici iz redova šireg članstva i si.
Zaključeno je da se u roku od mjesec
dana sazove poseban sastanak U.O. u vezi
iznesene problematike i tada će se donijeti
odgovarajući zaključci za rad.


ad 5: — Pozivajući se na Ustavne postavke,
a u vezi izrade novoga Statuta,
potrebno je da radni ljudi zaposleni u
Savezu organiziraju svoju radnu zajednicu
»Stručnu službu SITŠDI — Hrvatske«
kao i da se utvrde međusobna prava,
obaveze i odgovornosti zaposlenih radnika
Saveza posebnim ugovorom, u skladu
sa zakonom.


U Zagrebu, 11. IV 1975..
Tajnik:


(Dr. N. Komlenović, v. r.)
Predsjednik:
(Ing. S. Tomaševski, v. r.)
Zapisničar:
(Ing. R. Antoljak, v. r.)