DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 112     <-- 112 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


14. sjednice U.O. proširene s članovima
N.O., koja je održana 14. 04. o.g. u 18 s.
u Šumarskom domu u Zagrebu.
Prisutni: Blažević, Delajković, Goger,
Komlenović, Krnjak, Milinović, Potočić,
Prpić, Tomaševski i Antoljak.


Dnevni red:


1. Uvodna riječ predsjednika
2. Izvještaj tajnika i urednika Šum.
lista
3. Izvještaj blagajnika: Završni račun
Saveza za 1974. g. i plan prihoda i rashoda
za 1975. g.
4. Stanje pripremnih radova za redovnu
godišnju skupštinu Saveza, konferenciju
o tehnološkom razvoju SRH, konferenciju
za RTV i štampu, savjetovanje o
ulozi šuma i šumske vegetacije u odnosu
na naš Jadran i zaštitu čovjekove okoline,
proslavu 100 g. izlaženja Šum. lista i dr.
5. Razno
ad 1: — Sjednicu je otvorio predsjednik
ing. S. Tomaševski i iznio važnija
stručna zbivanja u vremenu između 13. i


14. sjednice: radovi na udruživanju šumarstva,
drv. ind. i prometa drvom u
Poslovnu zajednicu (PZ) na nivou republike
u završnoj su fazi. Na red dolazi i definitivna
koncepcija i dovršenje novog
republ. zakona o šumama, iako u ovom
radu ima još znatnih nejasnoća pa se očekuje
daljnja inicijativa sa strane odgovornih
društveno-političkih foruma.
— Predsjednik iznosi i komemorira umrle
šumare u ovom razdoblju. Kronološki
je to ovako: ing. V. Jurdana (2. I
o. g.), teh. M. Ančić (III o. g.), ing. J. Benić
(24. III), ing. Ž. Panjkota (1. IV), ing.
M. Markanović (3. IV) i ing. V. Peić (10.
IV). Hvala i slava im!
ad 2: — Godišnja skupština SIT — Jugoslavije
održati će se 30. V o.g. u Beogradu.
Glavna je točka dnevnog reda:
usvajanje novog Statuta i plan rada. U
delegaciju, u sklopu SIT-Hrvatske — izabrani
su: ing. S. Tomaševski, dr. N. Komlenović
i ing. S. Vanjković.


— Održavanje 1. konferencije o tehnološkom
razvoju Hrvatske pomaknut je na
21-23. V. o.g., i održati će se u Zagrebu.
Sa svoje strane Savez je prijavio referat:
Mogućnosti tehnološkog razvoja šumarstva
SRH, koji je sastavio ing. I. Kuzmanić.
— SIT-Hrvatske uručen je adresar svih
šumarskih poduzeća, gospodarstava, poslov.
udruženja, instituta, visokih i sred.
stručnih škola, teritorij alnih šumarskih
društava, pojedinaca i si. radi dostavljanja
poziva i materijala u vezi održavanja
ovog tehnološkog skupa.
—Jugoslav, komisiji za topole, koja slavi
20 g. rada, dostaviti će se iskaz organizacija
i pojedinaca koj su se istakli u
radu na uzgoju topola, tek kad se o tome
posavjetuje s Poslov. udruženjima, ŠG-
Osijek i Varaždin.


— Dopis Koordinacijskog odbora SRH
za izradu programa »Čovjek i biosfera«
proslijediti će se Šumarskom institutu
— Jastrebarsko kako bi isti sastavio
određene teme z područja šumarstva i
uklopio ih u jedinstveni projekt SRH.
Obradu tema s ovoga područja predviđa
i program UNESCO-a.
— Prihvaćeno je da Savez ITŠID Jugoslavije
održi svoju VI sjednicu Predsjedništva
21-22. 04. o.g. Uprava našeg Saveza
izvršiti će potrebne organizazcijske pripreme
i na ovu sjenicu — sa svoje strane
— pozvati ne samo članove U.O. nego i
predstavnike SF, PK-Hrvatske, Šumarskog
instituta i Instituta za drvo. Zajednicu
za financiranje usmjer. obrazovanja,
poslovna udruženja i si. Drugi dan
je predviđen za obilazak jelovih šuma u
ivlacelju, kao i posjet Krapini, Kumrovcu
i D. Stubici. Organizaciju ovoga obilaska
prihvatilo se je ŠG-Zagreb. VI sjed. će se
održati u Zagrebu.
— Pismeni prijedlog ing. S. Vanjkovića,
da Savez pokrene postupak za nadopunu
»Zakona o obaveznom primanju pripravnika
« izazvala je opsežnu diskusiju (v.
Š. L. br. 1-3/75) Zaključeno je da se ova
veoma svrsishodna nadopuna ». .. da se
odobri i primanje pripravnika preko broja
obaveznih na određeno radno vrijeme