DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Na tabelama 6—9 prikazani su rezultati visinskog prirasta po vrstama
drveća i pojedinim varijantama, a na Tab. 10 prosječni visinski prirast za


svaku varijantu i vrstu drveta.
Tab. 7
Gospodarska Jedinica: ŽUTICA Odjel 114
Eepetlclja Vrsta drveća
Visina
sadnice
VISINSKI HOB AST1970/71.God. 1971/72.god.
u
1972/73.god.
1/1 Salix alba 2,79 0,80 1,05 1,31
2/ 1 Populus euramerlcana
clon 1-154 2,2 + 0,32 0,64 0,53
3/ 1 Populus euramerlcana
olon 1-214 2,85 0,31 0,53 0,62
4/1 Alnus glutlr.osa 0,83 0,13 0,18 0,23
5/1 Quercus robur C.21 0,0b 0,06 0,09
6/ 1 Fraxlnus angustlfolia 0,47 0,05 0,10 0,17
Populus euramerlcana
clon 1-214 2,57 0,35 0,54 0,53
7/ 1 Quercu3 robur 0,17 0,07 0,050,09
Alnus slutlnosa 0,73 0,21 0,26 0,25
8/ 1
Quercus robur 0,23 0,06 0,08 0,06
9/1 Platanus orlentalls 0,54 0,11 0,10 0,09
Tab. 8
Gospodarska jedinica: ŽUTICA Odjel 114
RepBtlcija Vrsta drveća Visina
sadnice
VISINSKI PRIBASI ta
1970/71.sod. 1971/72.KOd. 1972/73.sod.
1/2 Salix alba 2,74 0,10 1,06 1,10
2/2 Populus euramerlcana
clo.i 1-154 2,15 0,36 0,58 0,63
3/2 Populus euramerlcana
clon 1-214 3,30 0,33 0,51 0.47
4/2 Alnus glutlno3a 0,93 0,20 0,31 0,46
5/2 Quercus robur 0,28 0,04 0,07 0,06
6/2 Ii´raxinus angustifolla 0,48 0,02 0,06 0,10
7/2
Populus euramerlcana
clon 1-214 3,32 0,32 0,38 0,41
Quercus robur 0,22 0,07 0,06 0,09
Alnus glutinosa 0,95 0,17 0,49 0,63
8/2
Quercus robur 0,21 0,08 0,06 0,07
9/2 Platanus orientalifl 0,56 0,15 0,14 0,16
125