DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 107     <-- 107 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


ZBORNIK RADOVA O 25-GODIŠNJICI
PROGLAŠENJA PLITVIČKIH JEZERA
NACIONALNIM PARKOM


Plitvička jezera s okolnim područjem
proglašena su i formalno 1949. godine
posebnim Zakonom nacionalnim parkom.
Za dvadeset i petu obljetnicu tog čina
Uprava Nacionalnog parka izdala je 1974.
god. i posebnu publikaciju — zbornik radova
pod naslovom »PLITVIČKA JEZERA,
ČOVJEK I PRIRODA«. Ova knjiga,
u daljnjem tekstu Zbornik, sastoji se od
260 stranica teksta, 21 stranice izdvojenih
stranica crnobijelih fotografija te 16 stranica
kolor fotografija.


1. Sadržaj i autori ove najnovijei), 21.
samostalne, publikacije o Plitvičkim jezerima
je slijedeći:
Umjesto uvoda — Akademik prof. dr. Branimir
Gušić,


Morfološke posebnosti Nacionalnog parka
Plitvička jezera — Akademik prof. dr. Josip
Roglić,


Podložnost erozije tala na području Plitvičkih
jezera — Dr. Jakob Martinović,


Vode Nacionalnog parka Plitvička jezera
i život u njima — Prof. Ljubica Kostić-
Brnek i ing. Aleksandar Brnek-Kostić,


O rijetkim biljkama Nacionalnog parka
Plitvička jezera — Prof. dr. Nevenka Plavšić-
Gojković,


Ekološko gospodarski tipovi šuma u Nacionalnom
parku Plitvička jezera — dr.
Dražen Cestar, dr. Vladimir Hren, ing.
Zorislav Kovačević, dr. Jakob Martinović
i ing. Zvonimir Pelcer,


1 Prema »Bibliografiji o Plitvičkim jezerima
« (Zbornik str. 257) prva publikacija


o svim jezerima je ona Dragutina Seljana
»Sedam Plitvičkih jezera«, objavljene 1843.
u Zagrebu. Od ostalih starijih djela navodimo
ono Dragutina Franića, profesora
u velikoj gimnaziji u Gospiću, »Plitvička
jezera«, objavljene u Zagrebu 1910. god.
(439 stranica oktav formata) te knjige
»Nacionalni park Plitvička jezera« iz 1958.
god. uz desetogodišnjicu proglašenja Plitvičkih
jezera nacionalnim parkom pod
uredništvom ing. Josipa šafara.


Corkova uvala — prašuma u Nacionalnom
parku Plitvička jezera — Prof. dr. Nevenka
Plavšić^Gojković, prof. dr. Milenko
Plavšić i dr. Uroš Golubović,


čovjek i zaštita Plitvičkih jezera — Akademik
prof. dr. Branimir Gušić,


Dosadašnji privredni razvoj i buduće
vrednovanje plitvičkog područja — Petar
Vidaković, ekonomista,


Stanovništvo i zaštita prirode u Nacionalnom
parku Plitvičkog jezera — Prof. Budimir
Korica,


Ruralna i urbana naseljenost Plitvičkih
jezera — Prof. dr. Stipe Šuvar,
Narodnooslobodilačka borba u prostoru
Nacionalnog parka Plitvička jezera — Jakov
Blažević, predsjednik Predsjedništva
SRH,


Uloga Plitvičkih jezera kao turističkog
središta i općeg razvojnog žarišta Like


— dr. Srđan Marković,
Misao o Nacionalnom parku i tendencije
urbanizacije — Arh. Ivan Lay,
Starinska nošnja i domaće tkanje u ambijentu
Plitvica — Prof. Marijana Gušić,
Život i običaji stanovnika Plitvica — Dr.
Vesna Culinović-Konstantmović,


Narodno graditeljstvo na području Plitvičkih
jezera — Prof. Zorica Šimunović,
Plitvička jezera u narodnim predajama i
tradiciji — Čedo Priča, književnik,
Utjecaj sadašnjosti, vrednovanje i međusobni
odnosi prostora Nacionalnog parka
Plitvička jezera — Ing. Josip Movčan,
Upravljanje Nacionalnim parkom Plitvička
jezera — Branko Bosanac, dipl. pravnik,


Razvoj upoznavanja Plitvičkih jezera i
okolnog zemljišta po starijim geografskim
kartama — Dr. Mirko Marković,
Bibliografija o Plitvičkim jezerima — Dr.
Mirko Marković.


Sadržaj Zbornika je, kako vidimo, obilat
i raznolik, te zavrijeđuje detaljniji
prikaz i analizu priloga. Posebno oni radovi
koji zadiru u užu problematiku ne


221