DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 106     <-- 106 -->        PDF

praktične rezultate i napisao brojne stručne
rasprave i znanstvene radove. Govori
6 stranih jezika i tako je postao jedan od
najboljih poznavaoca strane stručne šumarske
literature, napose iz genetike. Uz
obilje napisanih svojih stručnih rasprava
iz ovoga područja, preveo je poznatu knjigu:
Genetika u uzgoju šuma (1960) Šveđanina
Larsena. Surađivao je u brojnim
stručnim zbornicima, časopisima i biltenima
kao što su: Šumarski list, Šumarstvo,
Topola i si. Svoj doprinos iz ovih
oblasti dao je i u Šumarskoj enciklopediji
(1959—1963). U mirovinu je otišao
1966. kao viši stručni i znanstveni suradnik
Instituta za šumarstvo i drv. ind.
SR Srbije. Međutim ing. B. Marić nije
prestao da se bavi svojom omiljenom genetikom
i oplemenjivanjem šumskog drveća.
On i dalje radi i surađuje u stručnim
časopisima!


Dr MIRAN BRINAR


Najveći dio svojeg radnog života posvetio
je dr. ing. M. Brinar uzgojnoj problematici
drveća i šuma, sjemenarstvu i


Slijedeći broj Šumarskog listaKronika (MKŠ) donosi:


Ministri krče šume
II tartuffo!
izumiranju jelovih šuma u zapadnom dijelu
Jugoslavije. 1933. g. diplomirao je


šumarstvo na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu. Službovao je u Sandžaku, Sarajevu,
Tuzli, Vinkovcima, Ljubljani, Kočevju
i Črnomlju. Doktor šumarskih nauka
je postao 1969. g. kada je obranio svoju
radnju: Utjecaj svjetla na razvoj bukovog
mladika na Biotehničkom fakultetu u
Ljubljani. Uvijek su ga zanimali biološki
problemi šumskog drveća napose: jele,
smreke i bukve. Ovim svojim miljenicima
posvetio je najveći dio svojega radnog
života. Objavio je brojne članke, rasprave,
i prikaze iz genetike i oplemenjivanja
šumskog drveća. Kroz 21 godinu je
bio glavni i odgovorni urednika Gozdarskog
vestnika (1951—1971). U mirovinu je
otišao 1973. g. I njemu je Zajednica istraživačkih
organizacija u oblasti šumarstva
i drv. industrije Jugoslavije odala
javno priznanje za plodan i uspješan rad
i predala diplomu. Poput mnogih šumara
starije generacije dr. M. Brinar radi i surađuje
i dalje!


u rubrici Mala Šumarska


Jack FORD — sin predsjednika USA — šumarski inženjer!
Prof. dr. Z. Vajda: Republička nagrada za životno djelo
Šumari doveli proizvođače na rub rentabiliteta!?
Nastavlja se novinska borba: Savacel-Dravacel!?
Lov i »lova« u lovištima
Moskva: Sjekači Jugoslavije na prvenstvo svijeta drvosječa!!!
Šumski požarevi haraju SR Njemačkom
De te fabula narratur! itd.