DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 105     <-- 105 -->        PDF

torata: opće narod, obrane, parnih kotlova,
za rudarstvo, želj. saobraćaj, PTT,
radio-saobraćaj, javne ceste, cestovni saobraćaj,
sigurnost plovidbe, poljoprivredni,
za šumarstvo i lovstvo, elektroenergetski,
tržni, ribarstvo, veterinarski, građevinarstvo
i urbanizam, vodoprivredni, sanitarni,
zaštitu od požara, za rad, prihode
i prosvjetni. Zajednica općine osniva 15
organa inspekcija: opće narod, obrane,
tržni, za javne ceste, cestovni saobraćaj,
poljoprivredni, šumarstvo i lovstvo, ribarstvo,
veterinarski, građevinarstvo i urbanizam,
za zaštitu od požara, za rad, prihode
i prosvjetni. Skupštine imaju 4 inspekcije:
tržnu, sanitarnu, veterinarsku,
te građevinarstvo i urbanizam. Organi inspekcija:
provode neposredan nadzor nad
izvršavanjem zakona, propisa i općih
akata, nadziru izvršavanje društvenih dogovora
i samoupravnih sporazuma, ukoliko
im je to dato zakonom. U okviru preventivnog
djelovanja insp. organi pružaju
pomoć u provođenju mjera i propisa, propagiraju
značenje i poštivanje propisa,
posljedice, usklađivanja rada i poslovanja
i si. Svaki inspektor ima pravo: pregledati
poslovne prostorije, objekte, robu
i dokumentaciju vezanu za poslovanje, isprave,
saslušati, uzeti uzorke i si., predložiti
pokretanje postupka, izreći mandatnu
kaznu i dr.


Dr L. RUŽIČKA — ODLIKOVANJE


Predsjednik SFRJ J. B. Tito odlikovao
je našega zemljaka profesora kemije dr
Lavoslava Ručičku Ordenom jugoslavenske
zastave. Prof. dr Ružička rođen je
u Vukovaru (1887). Sada radi i živi u
Ziirichu. Postigao je značajna znanstvena
dostignuća i nova otkrića u organskoj
kemiji. Poznati su njegovi radovi o dalmatinskom
buhaču. Ovaj prirodni insekticid
postaje ponovo veoma aktualan nakon
djelomičnog »povlačenja« pesticida!
Prof. dr. Ružička uspio je izvršiti djelomičnu
sintezu muških spolnih hormona
androsterona i testerona (1934/35). Za ovaj
rad na spolnim hormonima dobio je Nobelovu
nagradu 1939 g.!


VANJA RADAUŠ


U 69 g. života umro je u Zagrebu istaknuti
hrvatski umjetnik, kipar i član Savjeta
SRH akademik Vanja Radauš (Vinkovci
1906), nosilac najviših priznanja, odlikovanja
i nagrada, autor velikog broja
spomenika NOB-e i golemog kiparskog i
slikarskog opusa. Najveća su mu kipar


ska ostvarenja »Tifusari«, »Panopticum«,
»Čovjek i Krš«, mapa crteža i grafika linoreza
»Mi pamtimo«. Izradio je brojne
spomenike: Prosjak, Spomenik palim borcima
iz I. svjetskog rata. Robijaš, Ranjenik,
Petrica Kerempuh i brojne spomenike
u Podr. Slatini, Orahovici, Jadovnoj,
Bujama, Karlovcu, Pakracu, zatim kamene
skulpture: Slavonka, Krčanka, Tanja,
Istranka i dr. Skulpture pod nazivom
»Panopticum croaticum« posvećuje tragično
preminulim ličnostima iz hrvatske
političke i umjetničke prošlosti: Križaniću,
Karasu, Supilu, Cesarcu, Matošu,
Lisinskom, G. Kovačiću i dr. Bio je veliki
čovjek, briljantni intelektualac, pošten,
hrabar i nadasve pravdoljubiv. Rodom
Slavonac volio je i čuvao vezu s
majkom zemljom i slavonskim šumama,
sa svojom Slavonijom. Izradio je spomenik
šumaru-književniku Josipu Kozarcu
(1958). I još: bio je čitatelj i pretplatnik
Šumarskog Lista od 1967. g. sve do svoje
smrti. Slava i hvala mu!


IN MEMORIAM


Savez IT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske oprašta se od naših dugogodišnjih
članova i pretplatnika Šumarskog
lista, koji su napustili ovaj svijet: prof,
ing. S. Flögl umro je 6. V. o. g. u Zagrebu
u svojoj 91 godini života, Josip
Petanjek, šum. tehničar (1930) umro


20. V. o. g. u Andrijevcima, prof. M. Bradarić
(1936) — umro 20. V. o. g. u Bruxellesu
(svršio Šumar, školu za krš u Splitu,
a kasnije diplomirao na Prirodoslov.
-matematičkom fakultetu u Zagrebu, tajnik
časopisa Encyclopedia moderna,) ing.
Mijo Balaić (1901) umro 27. V. o. g. u Virovitici.
Ing. BRANISLAV MARIC


Pod konac 1974. g. Zajednica istraživačkih
organizacija u oblasti šumarstva i
industrije drveta Jugoslavije predala je
ing. B. Maricu diplomu i odala mu javno
priznanje za njegov dugogodišnji i vrijedni
doprinos genetici i oplemenjivanju
šumskog drveća. Rođen 1906. g. ing.


B. Marić je diplomirao na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Beogradu 1931.
g. Službovao je i sticao bogatu praksu po
raznim šumskim predjelima Bosne, Hercegovine,
Hrvatske i Srbije. Uz uzgoj, zaštitu,
uređivanje i iskorišćivanje šuma
najviše je zavolio sjemenarstvo, rasadnike,
plantaže i oplemenjivanje šumskog
drveća. Tu je postigao velike i priznate