DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 103     <-- 103 -->        PDF

korisnih prijedloga: 1. da se članstvo što
više angažira na izradi razvojnog programa
drv. ing. i šumarstva 2. na projektu
oko parkiranja i ozelenjavanja SI.
Požege 3. da društvo organizira stručne
posjete ŠG — Osijek, tvornici »Belišće« i
si. Za predsjednika društva izabran je


Božidar Legac, a članove UO: P. Milić,


A. Bešlić. 2. Cerni, A. Totar, J. Zelić i Z.
Ćorak.
SLOVENJGRADEC — VELIKI ŠUMSKI
POŽAR


Saznali smo iz novinskih vijesti, da je


25. IV. o. g. izbio veliki šumski požar na
području Šumskog gospodarstva — Slovenjgradec,
nedaleko od gradića Ravne na
Koroškem između zaseoka Crne i Žerjava.
Požar je zahvatio preko 30 ha crnogoričnih
šuma i gasilo ga je preko 700
vatrogasaca, šumskih radnika, pripadnika
JNA, civilne i teritorijalne obrane. Pod
utjecajem jakog vjetra, koji je puhao velikom
žestinom i za čitavo vrijeme gašenja,
požar se je kasnije proširio i zahvatio
oko 100 ha šumske površine. Smirio
se je i prestao tek kad je iskrčena
20 m širine požarna linija u dužini od
preko 200 metara. Uzrok požara kao i pričinjena
šteta još nisu ustanovljeni. Zahvaljujući
postojećim komunikacijama i
prilazima, požar je ugašen sutradan oko
podne.
DRVO U TRADICIJSKOJ OBRADI


Preko 3 mjeseca trajala je — u organizaciji
Etnografskog muzeja u Zagrebu


— izložba »Drvo u tradicijskoj obradi«.
Cilj je ove izložbe bio: upoznati posjetioce
nizom odabranih predmeta s onim
dijelom našeg tradicijskog i kulturnog
nasljeđa kojemu je sredstvo izraza bilo
— drvo! Predmeti su izrađeni raznim
tehnikama obrade: prirodni i dorađeni
ljudskom rukom, zatim dubljenjem, tesanjem,
proizvodi bačvarskog obrta, tokareni
izlošci, spremnice za žito, zdjele,
korita, štapovi, vile, kablići, mužari, preslice,
gusle, igračke, seosko pokućstvo,
stolice, stolovi, škrinje i ormarići, preslice,
spremice za brus, čuture, poljodjelska
oruđa, tijesak za grožđe, pribor za
lov i ribolov, tkalački stanovi i si. Za
stručnjake šumarstva i drvne industrije
ova je izložba predstavljala nadahnuće za
oblikovanje finalnih proizvoda u narodnom
duhu. Međutim, ovakovih persona —
na izložbi — nije bilo!
ROBNA RAZMJENA S SSSR-OM


Jugoslavenska robna razmjena robe sa
Sovjetskim savezom trebala bi biti u o. g.
1,9 milijardi dolara na temelju svjetskih
cijena. Dosadašnja robna razmjena nije
bila najpovoljnija za našu zemlju. Ova
konstatacija bazira na porastu cijena sirovina
i gorivu. Jugoslavija je morala o.


g. nadoplatiti SSSR-u znatnu razliku, jer
je naša zemlja uvezla oko 3,000.000 tona
nafte, a toj su robi još prošle godine —
porasle svjetske cijene za 3—4 puta, dok
su cijene robi našega izvoza porasle tek
za 10°/o. Osim toga sve je više novih izvoznika
finalnih proizvoda, koji žele doći
na sovjetsko tržište. Naša finalna proizvodnja
privlačna je za Sovjete, jer se
proizvodi po suvremenim zapadnim licencama
i tehnologiji, iako već i SSSR
kupuje takove licencije na zapadu.
SMRT POMOĆNIKA TRAKTORISTE


17. VI. o g. donijela je »Borba« zanimljiv
slučaj i gledanje Saveznog suda na
nesretnu pogibiju pomoćnika traktoriste
prilikom utovara trupaca u vezi tužbe obitelji
poginulog. U rubrici »Iz prakse
Saveznog suda« se iznosi: Pomoćnik traktoriste
poginuo je od bukovog trupca, koji
je povezivao prilikom utovara. Tužbu
članova obitelji poginulog protiv šumskog
poduzeća Okružni je sud odbio u cijelosti,
jer je našao da se nesreća dogodila
zbog nepažnje poginulog. Republički Vrhovni
sud je odbio žalbu tužitelja, jer je
do nesreće došlo zbog nedovoljne obazrivosti
poginulog radnika. Međutim Savezni
sud je ukinuo obje presude i predmet
vratio na ponovno suđenje u I stupnju.
Prema presudi Saveznog suda, »iz
provedenih dokaza, kao i propisa pravilnika
o higijensko-tehničkim zaštitnim
mjerama pri radu na eksploataciji šuma
proizlazilo bi da se posao obavljao u
okolnostima s povećanom opasnošću. Pod
tom predpostavkom, u smislu pravnih
pravila imovinskog prava, radna organizacija
odgovorala bi za štetu nastalu ozljedom
na radu na osnovi samog prouzrokovanja,
bez obizra na njenu krivnju.
Kod obavljanja opasne djelatnosti, RO
odgovora za štetu, osim ako dokaže da
je šteta uzrokovana izvan te djelatnosti,
čije se djelovanje nije moglo predvidjeti
ili se nije moglo spriječiti ili ni izbjeći
odn. ako se dokaže da je šteta nastala isključivo
radom treće osobe ili oštećenog,
a ta se radnja nije mogla predvidjeti ni
njene posljedice izbjeći. Ovdje je u pitanju
ponašanje samog oštećenog ... a treba