DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 102     <-- 102 -->        PDF

CRNI DANI DRVNE INDUSTRIJE


Plasman proizvoda drvne industrije i
dalje opada, napose pilanske građe (bukove
i hrastove), furnira, ploča svih vrsta
i parketa. Donekle još ide jasenova
piljena građa i bačve. I promet kod svih
zemalja izvoznica drva je opao izvoz ili
je sveden na minimum. Unatoč što je
smanjena proizvodnja piljene građe na
skladištima su nastavile rasti zalihe ne
samo piljene građe nego i furnirske kao
i parketa. Pravi porast zaliha u pločama
svih vrsta tek predstoji. U porastu su i
zalihe namještaja i građev. stolarije. Bez
osiguranja novčanih kredita za kupovinu
namještaj neće ići. Naj minimalni je potrebe
za ovo kreditiranje iznosi oko 700
milijuna dinara. Bez smanjenja stope učešća
kupaca u gotovini od 30°/o na IO5/»,
prodaja neće ići. Takova je stopa učešća
već odobrena kupcima automobila! Uz
ovo svakako je potrebno sniziti stopu poreza
od sadanjih cea 34"/» na lSVa. U pitanje
je došao ne samo prosperitet finalne
proizvodnje nego opstojanje čitavog
kompleksa šumarstva i drv. industrije!


»BELIŠČE — BEL« — NOVE TVORNICE


Kombinat »Belišće-Bel« proslavio je 90
godišnjicu svojega postojanja i tom su
prilikom puštene u pogon tri nove tvornice
za proizvodnju poluceluloze, papira
i ambalaže. Našlo je zaposlenje preko 400
radnika u realiziranju plana ovih tvornica,
u kojima će se godišnje proizvoditi
63.000 tona poluceluloze, 95.000 tona
papira i 60.000 tona ambalaže. U ove tvornice
uloženo je 72 milijarde st. dinara. U
investiranju su sudjelovale domaće banke
i inozemne tvrtke: »Voest-Alpina« (Austrija),
ER-WEPA iz Diiseldorfa, Babcock
iz Oberhausena, Siemens iz Erlangena i
Peters iz Hamburga. Tvornicu »Belišće«
i 63 radnika odlikovao je predsjednik
SFRJ za izvanredne radne uspjehe!


VA2AN NUZPROIZVOD


Evropska ekonomska komisija UN —
komisija za drvo — u Ženevi održala je
Simpozij o modernizaciji pilanarstva.
Glavni je predmet bio kompleksno i integralno
iskorišćivanje pilanskih trupaca


povećanje rentabilnosti cjelokupne pilanske
proizvodnje. Ovaj je problem upravo
zanimljiv za nas, jer — uz dosadašnje
— niču nove, paralelne i male pilane,
koje imaju veoma slabo opravdanje, i
njihovo podizanje je znak poznatih naših


slabosti, a što je još gore, u suprotnosti
sa svima pravilima suvremene pilanske
tehnologije i općenito poznate prakse u
svijetu. To su prvenstveno u pitanju: način
prerade trupaca (iverenje mjesto pilenja),
režimi pilenja (potrebni su veliki
pomaci po zubu lista pile), strojno koranje
na pilani i veoma važno: pripremanje
otpadaka. Prof. dr. M. Brežnjak smatra
da je »neoprostivo o ogromnoj količini
otpadaka na pilani ne voditi računa, ne
koristiti te otpatke na mudar i ekonomičan
način«, jer bi se time — ne samo —
povećala rentabilnost cjelokupne pilanske
proizvodnje, već bi imalo i veliko značenje
i za druge vidove mehaničke i kemijske
prerade drva.


IPAK JE KRENULO


Šumarsko društvo — Gospić, koje se
isticalo sve do 1960. g. društveno-stručnim
radom, trglo se je i novim elanom nastavilo
opet tamo gdje je zastalo prije
15 godina. Da će s uspjehom nastaviti
započeti rad jamči nam novoizabrani UO
na čelu s predsjednikom ing. K. Posavcem,
dugogodišnjim društvenim radnikom,
kao i članovi uprave: Pavo Alešković,
Ilija Mileusnić, ing. Miloš Radaković
i Mile Ugarković. Tako je odlučila glavna
godišnja skupština Šumarskog društva
pred preko 60 članova. Skupštini je prisustovao
i tajnik Saveza dr. N. Komlenović.
Pozvani su svi inženjeri i tehničari
Like odnosno s područja 5 općina
da se učlane (ima ih preko 140 IT). Društvena
je godišnja članarina određena u
iznosu od 35.— dinara. Pozvani su članovi
da se također pojedinačno pretplate na
Šumarski list i časopis »Drvna industrija«
i da surađuju u stručnoj štampi. Za početak
su se obvezali da će formirati sekcije
društva u D. Lapcu, Otočcu, Gračacu
i T. Korenici, održati stručna predavanja,
osigurati društvene prostorije za rad, organizirati
stručnu knjižnicu i si. Nisu zaboravili,
da izborom za zaslužnog člana
društva, odaju priznanje ing. Zlatku Bunjevčeviću
za njegov predani — 25-godišnji
rad na području Like. Uvažavajući zaključak
skupštine i Savez će ga nesumljivo
izabrati za zaslužnog člana!


ŠUMARSKO DRUŠTVO — SL. POŽEGA


I SD — SI. Požega održalo je godišnju
skupštinu društva. Nakon izvještaja
tajnika ing. Z. Maurina razvila se društveno-
stručna diskusija uz brojno sudjelovanje
prisutnih. Tu je palo nekoliko