DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 101     <-- 101 -->        PDF

milijuna ljudi i nalazi se 50°/o industrije
i 70´Vo prehrambene industrije SRH. Sava
iz Slovenije može donijeti 480.000 m3 vode
u sekundi, Kupa 1.500 m3, a Una 860 kubika.
Ako se zna da kod Zagreba može
Savom proći samo 3.100 m3 vode u sekundi,
kod Siska 3.900 m3, a između Bosanske
i Stare Gradiške 2.700 kubika, onda
se vidi zbog čega dolazi do poplava.
Prošle godine Sava je iz Slovenije donijela
samo 2.000 kubika vode u sekundi,
pa je došlo do katastrofalnih poplava, a
kada bi voda bila maksimalna, prouzrokovala
bi neprocjenjive štete. Sreća što
se nikad nisu spojili vodeni tokovi Save
i Drine, jer bi tada bili poplavljeni Mitrovica
i Šabac. Vodeni val Drine, gdje
prolazi čak 9.000 kubika vode u sekundi,
dakle više nego Savom, dođe uvijek pošto
je vodeni val Save prošao. I to je sreća.
Dakle, nasipi ne mogu ništa riješiti,
pa je predviđena daljnja gradnja 39 akumulacionih
područja, a od toga su već
pet izgrađena, a jedan je u gradnji. Međutim
dok se ne izgrade dva najveća —
ko»d rijeke Vrbasa i Drine — sa po 1,2
milijarde kubika, bojazni od poplave će
biti«. Međutim, uz ovo što iznosi republički
sekretar za vodoprivredu, da bi se
spriječilo poplave, potrebno je akumulaciona
jezera zaštititi od zasipavanja i zamuljivanja
nanosom, a to znači davanje
prednosti i biološkim radovima u slivu
rijeka, napose pošumljivanja i zatravnjivanja,
uz postupno saniranje bujičnih
područja. Jer tko vlada brdima — vlada
i rijekama!


ŠUME LISTAJU NEVOLJAMA


Nedavno su bosansko-hercegovački šumari
izišli pred Skupštinu BiH a nešto
kasnije i pred »sedmu silu«. Predočili težinu
problema šumarstva, zatražili pomoć
štampe i šire društvene zajednice
u realizaciji svojih stručnih problema.
Govorili su u ime struke, brojnih radnih
organizacija, operativnog i znanstvenog
stručnog kadra, kao i u ime 76.000 stalno
zaposlenih radnika. Ukoliko i šira zajednica
ne pomogne šumarstvo i drvnu industriju
doći će u veoma nepovoljnu situaciju.
Reklo se je: Bosna i Hercegovina
bogate su siromašnim šumama! Nepovoljnu
strukturu postojećih i degradiranih
sastojina, nezadovoljavajuću kvalitetu
postojećeg šumskog fonda, pomanjkanje
izvoznih puteva, slabu mehaniziranost
šumskih radova, nedovoljna financijska
sredstva za uzgoj i pošumljivanje i si.
Skupština je usvojila zacrtanu dugoročnu
politiku. Predloženim planom pošum


ljivanja i uzgojnim mjerama na 550.000
ha šumskih površina poboljšati će se kvaliteta
i struktura šum. fonda, te će se
povećati prirast od sadašnjih 7 na 11,5
milijuna ms godišnje. Svake se godine
predviđa pošumiti 16.000 ha površina. Postojećih
50 i još novo-osnovanih rasadnika
morati će ostvariti značajnu proizvodnju
sadnica. Predviđa se znatna ulaganja
u izgradnju puteva, otvorenost šuma,
uređenje bujičnih područja i 980 vodenih
tokova. Sve ovo predloženo za period
od 40 slijedećih godina — uključujući
tu i vrijednost i prirast drvne mase


— trebalo bi donijeti novi prihod od
176,845.000 ND svake godine. Da se ovaj
plan u toku slijedećih 40 godina ostvari,
potrebna je pomoć — u osiguranju zamašnih
investicija — šire društvene zajednice,
a napose neposrednih i posrednih
korisnika šumskog bogatstva kao što
su: turizam, vodoprivreda, poljoprivreda,
elektroprivreda, saobraćaj i dr. Jer šumom
se koriste mnogi!
ZAMIRE CVRKUT PTICA


Nemilo pustošenje posljednjih ostataka
netaknute prirode se nastavlja. Tu već
slabo pomaže »Konvencija o zaštiti svjetske
kulture i prirodne baštine, kao i konvencija
o zaštiti ptičjeg carstva (1963 g.).
Sve je manje ptica, ptičjeg prostora,
hrane i potomstva. Od 408 vrsta ptica što
žive divlje, samo 125 povećavaju broj
svojih pripadnika, dok se 221 ptičja vrsta
vrlo naglo smanjuje i približava potpunom
nestanku. Razlozi su poznati: bezobziran
lov, krčenje šuma i šikara, isušivanje
močvara, gradnja turističkih objekata,
prodor poljoprivrede i si. U ovom
zatiranju ptica nedavno se »proslavila«
i zagrebačka Tvornica ulja (u neposrednoj
blizini Autobusnog kolodvora). Prilikom
godišnje dezinfenkcije tvorničkog
dvorišta i zaštite suncokretovog sjemena
od miševa i štakora prilično se je neoprezno
postupalo sa zatrovanim zrnima (cinkov
fosfid). Poslije ove operacije »čišćenja
» na tvorničko dvorište, krovove okolnih
kuća i gradske pločnike — u radij usu
od 1,0 km — padali su mrtvi pernati stanovnici
Zagreba. U gomilama! Službeno:
prilikom obdukcije mrtvih ptica otrov nije
nađen!?


Mrtve ptice i dalje padaju, otrovane ribe
i dalje plove rijekama! Zaista čudno?
Čas se ne zna krivac, a čas se ne može
pronaći otrov !! !