DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1975 str. 100     <-- 100 -->        PDF

grada izostala to je čitav teret ovoga nevremena
podnijela Šumarija — Zagreb.
Radovi na saniranju oštećenih površina
su započeli već u prošloj godini i nastavljaju
se tokom proljeća o. g., napose sadnjom
smreke, crnog bora, borovca, podsijavanjem
žira pod motiku i si. U pomoć
su pritekli: Omladina i JNA!


INDUSTRIJA — NAJVEĆI ZAGAĐIVAČ


Pred 250 IT, liječnika, urbanista i ekonomista
— na Simpoziju u Mostaru, koji
je održan pod konac 111/75 — utvrđeno
je da je najveći zagađivač atmosfere —
Industrija! Od toplana i ind. postrojenja
do gradskih smetlišta, gdje leže ogromne
količine papira, pepela, šljake, stakla, ambalaže
od plastike i ostali ind. otpaci koji
se ne mogu mineralizirati. Još veću opasnost
predstavljaju otpadni plinovi CO2,
S05, S03 i gusta neprozirna magla od dimova
i drugih isparivanja, koje zovemo
smog. Ovaj Simpozij o tehničko-tehnološkim
i ekonomskim mogućnostima zaštite
i unapređenja čovjekove okoline je
s preko 40 referata detaljno identificirao
činioce, koji ugrožavaju i degradiraju čovjekovu
životnu i radnu okolinu.


KORNATI — NACIONALNI PARK?


Institut za urbanizam Hrvatske dovršava
Prostorni plan i stvara uvjete da
se otočje Kornati proglase nacionalnim
parkom! Ovo najslikovitije otočje u Evropi
— između arhipelaga Zadra i Šibenika
— čini 125 otoka, otočića i nadmorskih
grebenova. Skupina je dobila
ime po glavnom otoku: Kornat (Cornato)
kako to navode stare geografske karte
(36,2 km´2). Ukupna površina ovih — po
nekima 360 jadranskih bisera — iznosi
320 km2. Najveća visina otoka iznosi 225


m. Vapnenačkog su sastava i gotovo u
cijelosti goli, bez stalnih naselja i obiluju
ribom. Na otocima postoji svojevrsna
flora i fauna i osebujne prirodne
ljepote sa starinama iz XII stoljeća. Otočja
vrijedi obići i vidjeti što je sve u stanju
priroda da stvori i pokaže.
SIZ — POUNJE


To je samoupravna interesna zajednica
za zaštiu čovjekove okoline u području
sliva Une — krajiške ljepotice. U zajednicu
je u — ovom času — učlanjeno
45 radnih organizacija i 25 mjesnih zajednica,
koje svojim novčanim doprinosom
i participacijom, financiraju usvo


jene planove. Sliv ugrožene rijeke Une
obuhvaća svojom dužinom preko 600 km
rijeka i rječica, koje su bile ugrožene i
zagađene na dužini od preko 350 km.
Glavni griješnici su bili, a neki su još
i danas, Tvornica celuloze u Drvaru i Prijedoru,
Kemijska tvornica u Srbu, Tekstilni
»Kombiteks« u Bihaću i još neke.
Samo Bihać troši dnevno oko 2.000 kg deterdženata,
a godišnje oko 700.000 kg, dok
se na području sliva rijeke Une sigurno
troši preko 2,000.000 kg raznih deterdženata
i kemijskih preparata. Samoupravna
interesna zajednica Pounje formirana
je prošle godine i ima svoje komisije: za
vodu, za zagađivanje zraka, zemljišta i
šume, spomenike prirode i si. Hvalevrijedan
napor Krajišnika!


CRNA ISTINA


Slaviša Veljović nije šumar! On je pilot
na »Boeningu 727«, koji se pojavio kao
»svjedok« na sjednici Saveznog komiteta
za saobraćaj. Uredništvo MŠK donosi njegovu
»priču«, koja je tiskana u zagrebačkom
Vjesniku od 5. VI. o. g. u kojoj se
kaže: »S modernim avionima, tvrde, upravlja
se sa zemlje. Avioni i aerodromi
su tako opremljeni da letjelicu vodi kontrola
leta. A šta se događa u praksi? — Mi
na primjer, prema aerodromima u C. Gori
letimo i spuštamo se na njih — otprilike
»nabadamo« kao ćorava kokoš zrno.
Prije nego što poletimo u Titograd mi piloti
pitamo — da li radi kontrolor Gaja


M. Ako on ne radi, mi strepimo za svoj
život i život putnika. Jer nikada nismo
sigurni da su na tom aerodromu uključeni
radari. Naši su životi u rukama nestručnjaka,
a izuzimajući donekle beogradski
i zagrebački aerodrom, svi su
ostali tehnički slabo opremljeni.« — Tako
je pričao pilot moleći istodobno članove
Komiteta, koji su izravno odgovorni za
sigurnost saobraćaja, da nešto poduzmu.
Tako je, eto, to napisano u Vjesniku u
članku, koji nosi naslov: Leti se na —
sreću!
TKO VLADA BRDIMA — VLADA
RIJEKAMA?


Republički sekretar za vodoprivredu Hrvatske
obrazložio je u članku: Zašto dolazi
do poplava (Vjesnik od 28. I. o. g.)
to ovako: »Bez akumulacionih područja
Savom ne može proći sva količina vode.
Svake godine Sava poplavi oko 180.000 ha,
a ugrožava 1,2 milijuna ha, što je najveće
ugroženo područje u Evropi, a tu živi 9


214