DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 99     <-- 99 -->        PDF

FQRSTWISSENSCHAFTLICHES
CENTRALBLATT (Forstw. Cbl.) 1974.


Br. 1


Schiitt, P.: Filosfera — područje visoke
biološke aktivnosti.
Rehfuess, K. E.: Opterećenja šumskih ekosistema
— Mogućnosti za predusretanje
i obranu.
Loffler, H .:Opterećenje šumskih ekosistema
mehanizacijom šumske privrede.
Laatsch, W.: Erozija uvjetovana snijegom
u gornjobavarskim Alpama i njeno povećanje
nekontroliranim pašarenjem, te brštenjem
po divljači.
Seibert, P.: Opterećenja vegetacije aktivnostima
u svrhu rekreacije.
Schwenke, W.: Problemi u vezi kemijskog
suzbijanja štetnih životinja u šumama.
Skatulla, U.: Primjena virusa, bakterija i
hormona kao alternativa kemijskom suzbijanju
štetnika.
Schiitt, P.: Problemi u vezi primjene herbicida
u šumskim ekosistemima.


Br. 2


Kreutzer, K. i Weiger, H.: Istraživanja
utjecaja gnojidbe na sadržaj nitrata u ponirućoj
vodi u šumi.
Gietl, G.: Topografske i insolacijske karte
područja nacionalnog parka Bayerischer
Wald.
Johann, K.: Mjerenje visinomjerom Blume-
Leiss uz promjenljive udaljenosti od mjernog
stabla.
Braun, G.: Onečišćenje zraka — Šuma kao
indikator i zaštita.
Mueller-Darss, H. i Staudt, F. J.: Istraživanja
tjelesnog opterećenja čovjeka i njegovih
granica pri sječi i izradi u tropima.
Br. 3
Schroder, W.: Neka pitanja ekologije cervida
u šumi.
Schirp, et al.: Istraživanja na trupčićima
uzroka zimotrenosti.
Cech, W. i Wolfel, U.: Istraživanja geneze
džombi u Kloaschautal.


Pfadenhauer, J.: Pokušaj karakteriziran ja
obronaka u flišu, obzirom na mogućnost
nastajanja popuzina, pomoću vegetacije i
nagiba terena.


Br. 4
Assmann, E.: O pojmu »nivo prinosa«.
Zech, W. i Neuwinger, L: Stvaranje podzola
na podlozi bogatoj kalcijem.
Grosser, D. et al.: Cupressus dupreziana


A. Camus — Prilog ekologiji anatomiji i
kemizmu.
Seibert, P.: Istraživanja prirodne vegetacije
kao osnova zaštite krajolika u južnim
Kordiljerima.
Braun, G.: Primjena biljaka duhana kao
bioindikatora fotokemijskog onečišćenja
zraka djelujućeg na šumu.
Br. 5
Weber, E.: Monografija o Salix alba L.,
sa osobitim osvrtom na genetiku križanja.
Zimmermann, G.: Istraživanja o vrstama
i uzrocima promjene boje uskladištenih
trupaca Acer pseudoplatanus L.
Kato, F.: Mjesto, podjela i izbor metoda
nauke o gospodarenju šumama.
Seibert, P. i Hagen, J.: 0 izboru šumskih
rezervata u Bavarskoj.


Br. 6
Weihe, J.: Odnosi među prsnim promjerima
susjednih stabala u dvije sastojine
smreke.
Hertha von Aufsess, H. et al.: Neka iskustva
uskladištenja trupaca četinjača vlaženjem.
Peek, R. D.: Kemijske promjene drva
korijena smreke razaranjem gljivom Fomes
annosus.
Hasel, K.: Očuvanje šuma i krajolika u
regionalnom planiranju.
Zech, W.: Boranje rubnih ledenjačkih sedimenata
kod Rosenheim-a Oberbayern.
Grosser, D. et al.: Istraživanja starog i fosilnog
drva.


Z. Kalafadžić