DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Wullschleger, E.: Orkan 18. 01. 1739. god.
u grofoviji Baden i neka povijesna razmatranja.
Grossmann, H.: Hans Kaspar Hirzel-Lochmann,
pionir šumarstva u Zurich-u.


Br. 9


Bluomer, E.: Razvoj šumske prjvrede u
Glarnerland-u.
Marti, F.: Uređivanje šuma u Glarnerland-
u.
Krebs, E.: Utjecaj izgradnje dalekovoda
na šume u Kantonu Glarus.
Oeler, N.: Lov i divljač u Kantonu Glarus.
Opplinger, H.: Lavine i zaštita od lavina u
Kantonu Glarus.
Opplinger, H.: Lavine i zaštita od lavina
u Kantonu Glarus.
Izvještaj Komisije švicarskog društva za
pitanja šteta od divljači.


Br. 10


Keller, Th.: O filtrirajućem djelovanju živica
na prašinu s prometnica, a osobito
na spojeve olova.
Alexandris, S. G.: Oblik humusa, rezerve
hranjiva i stanje ishranjenosti u sastojcima
smreke u Grčkoj.
Hauser, A.: Šumsko drveće u švicarskoj
tradiciji.
Lejbundgut, H.: Pogled umjetnika na Badener
Wald.


Br. 11


Moreillon, B.: Šumar kao savjetnik poljoprivrednika.
Vogel, P.: Današnja uloga seljačkih šuma.
Ehrbar, R.: Razmišljanja o gospodarenju
privatnim šumama u Appenzell Ausserrhoden.
Bachman, P.: Putevi poboljšanja uzgajanja
privatnih šuma.
Linder, W.: Seljačka preborna šuma u Emmental-
u.
Arrigoni, A.: Privatne šume u Kantonu Ticino.
Salomoni, A.: Privatne šume u području
Jure.
Leibundgut, H.: Rezultatj kemijskih istraživanja
makroelemenata i sirovih hranjivih
tvari u iglicama i izbojcima smreke
i jele.
Louis, R.: Projekti smirivanja lavina j pošumljavanja
u području Tschamut i Trun.


Br. 12


Tromp, H. i Bloetzer, G.: Povijest osnutka
Savezne nadkontrole nad šumskom policijom
sve do utemeljenja Savezne šumarske
inspekcije prije sto godina.


Ott, E.: Utjecaj prvog Saveznog šumskog
zakona iz god. 1876. na šumsko-uzgojno
stanje naših brdskih šuma.
Fischer, F.: Promjene stanja šuma u jednoj
planinskoj doljni.
Hauser, A.: Dostojevski o švicarskoj šumi.
Schtitz, J. — Ph.: Sastanak projektne grupe
IUFRO P 4.02 »Ekonomski i eksploatacioni
problemi prorjeda«, Edinburg 1974.
Mlinšek, D.: IUFRO Sastanak evropskih
profesora uzgajanja šuma, Ziirich 1974.
Mayer, PL: Trodržavni sastanak uzgajivača
(Jugoslavija, Italija, Austrija), 1974.


Z. Kalafadžić
CENTRALBLATT FUR DAS GESTAMTE
FORSTWESEN 1974.


Br. 1


Holzer, K.: Pinus cembra L. — Biološka i
genetska obrada.
Jobstl, H. A.: Knjigovodstvo kao instrument
vođenja šumskih poduzeća.
Kilian, W.: Pokusi markiranja vertikalnog
pomicanja gnojiva u šumskim tlima.


Br. 2
Egger, A.: Prilog biologiji Hylastinus fankhauserej
Reitt.
Gobi, F.: Pokusi mikorize s klijancima u
papirnatim loncima (paperpot).
Meirer, K.: Prilog povijesti šumarstva istočnog
Tirola.
Sagi, W.: Znanstveno-teoretska analiza teorije
šumarske mikroekonomike.


Br. 3
Kjllian, H.: Osnivanje »K. K. Forstlichen
Versuchsleitung« u Beču, osvrt na razdoblje
od 1868. — 1875. god.
Donaubauer, E.: Rezultati primjene virusa
poliedrije protiv Neodiprion sertifer
Geoffr.
Egger, A.: O biologiji Pityophtorus micrographus
L. i nekim njegovim predatorima,
kao prirodnim regulatorima populacije.
Jobstl, H. A.: Model i stvarnost — Kritički
osvrt na kompjuterski program od
Gliick-a i Koch-a za optimalno prikrajanje


Br. 4
Baig, M. N. et al.: Kutikularna transpiracija
grančica Picea abies i Pinus cembra
s raznih nadmorskih visina i njeno značenje
za zimsko isušenje stabala na granici
šumske vegetacije u Alpama.
Schmeiss, L. - R.: Lavine u Stubaital-u.
Schrnutzenhofer, H.: O pojavi štetnih osa
listarica u Austriji, 1. dio: Acantholyda
erythrocephala L.


Z. Kalafadžić