DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Frei-Pont, Ch.: O izostanku jele u dvije
stare mješovite sastojine smreke i jele.
Graf, H.: Erozija i mjere zaštite tla u
gorju Rif/Maroko.
Stahel, J.: Pokusi markiranja pomoću Ci4
kod fizioloških istraživanja u deblu.


Br. 12
Leibundgut, H.: Ovisnost ideala u uzgajanju
šuma o vremenu.
Riiedi, K.: Stvarno stanje uzgajanja šuma
u 4. Šumskom reviru Kantona Aargau.
Latt, N.: Stvarno stanje uzgajanja šuma —
Primjer gradska šuma Lenzburg.


Z. Kalafadžić
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUR
FORSTWESEN 1974.


Br. 1


Jenni, E.: Svijest o rekreativnoj funkciji
šume u literaturi i šumarskoj politici od


18. stoljeća.
Hagen, C: Općedruštvene i rekreacijske
funkcije šume u praksi i zakonodavstvu
19. stoljeća.
Pestal, E.: Strojevi za planinske šume, koji
vode računa o zaštiti prirodne okoline.
Schuster, Ch.: U kojoj mjeri izgaranje
fosilnih goriva ometa kruženje ugljičnog
dioksida i kisika?
Steiner, D.: 25 godina komasacija šuma u
Kantonu Zurich.
Br. 2
Matthey, E.: Zaštita prirode u Kantonu
Geneve.
Rodenwaldt, U.: Gradske šume i njihova
rekreacijska važnost u zadnjih sto godina


— Primjer gradske šume Villingen.
Jacsman, J.: O metodičkom istraživanju
općedruštvenih funkcija šume.
Schuler, A.: Rekreacijska zona šuma Hohronen.
Molenda, T.: Metode za predskazivanje
općedruštvenih funkcija šume u planskoj
privredi.
Br. 3
Krebs, E.: Šuma u uređenju prostora.
Eiberle, K.: Šumsko-uzgojni aspekti istraživanja
Tetraonida.
Kolbl, O.: Simpozij »Fernerkundung« IUFRO,
Freiburg i. Br. 1973.
Rhody, B.: Savjetovanje o šumarskoj fotogrametriji
i kartografiji Neustadt a. d. W.,


S. R. NJ., 1973.
Br. 4
Mitscherlich, G.: Opasnosti od vjetroizvala
i preventivne mjere. Borgula, K: Proble


mi šuma u blizini gradova — Gradske šume
Luzern-a.
Wullschleger, E.: Da se ne zaboravi! Pri
kaz šumskih prilika u Unteraargau u 18.
stoljeću.
Leibundgut, H.: Djelovanje gljive Marssonina
na razne klonove topola.


Br. 5


Dubs, H.: Pravna pitanja u vezi krčenja
šuma kroz praksu federalnog suda.
Sischer, F.: Opskrba energijom i šumska
privreda.
Leibundgut, H.: Štete od srna u Albisriederberg-
u.


Br. 6


Auer, C: Terenski pokus ciljanih promjena
cikličkih varijacija populacije insekata.
Zarrine-Kafche, M.: Tla i vegetacija šumskih
područja Irana.
Winkelmann, H. G.: Indija na putu ka boljem
iskorišćavanju svojih šuma.
Bader, C: Ugroženost faune tla djelovanjem
tvorničkih postrojenja.


Bariska, M. et al.: Kemijsko modificiranje
drva.


Br. 7


Rondeux, J.: Brza metoda izrade šumskih
karata kompjutorima.
Bittjg, B.: Odnos šumarske politike i političke
ekonomije.


Dimitri, L. et al.: Istraživanja rezistentnosti
duglazije na klimatske utjecaje.
Bach, R. i Banerjee, P. K.: Kemijska i mineraloška
istraživanja pseudoglejskih tala
na morenama u Langenthal-u.
Leibunddgut, H.: Prilog problemu odumiranja
jele.


Eiberle, K.: O sadržaju makroelemenata
i sirovih hranjivih tvari u obrštenim biljkama.
Furrer, E.: Kartiranje nalazišta pitomog
kestena u Innerschweiz po Engler-u
Eiberle, K.: Nalaz zerdava u Wallis-u.


Br. 8


Kostler, J. N.: Etape u razvoju šumarstva
za povijesne entuzijaste.
Mantel, K.: Tradicija jele kao božičnog
drvca u jugozapadnoj Njemačkoj i u Švicarskoj.


Hagen, C: Crtice iz povijesti naseljavanja
i šumarstva u južnom području Boden
skog jezera.


Sollberger, M.: Značenje povijesti šumarstva
za šumarsku praksu — Primjer šuma
posjeda Burgdorf.