DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 95     <-- 95 -->        PDF

šena je serija zapažanja o fenološkom
ciklusu i razmnožavanju ove interesantne
vrste, o ekološkim faktorima koji određuju
njeno rasprostranjenje, pratećoj vegetaciji
i antropozoogenom utjecaju radi
boljeg poznavanja njene ekologije i efikasnije
zaštite.


Robredo F., Conde M., Alonso
d e Me dina, F. J.: Prilog poznavanju bioekologije
borova savijača Rhyacionia du-
plana Hb. (Lep., Tortricidae): Proučavanje
leženja jaja.


Rhyacionia duplana Hb. je važan i veoma
čest štetnik u mladim kulturama bora
u Španjolskoj. U ovom se radu iznose rezultati
kompletnog studija leženja jaja
tog insekta. Leptiri lete u ožujku, travnju
i svibnju, ovisno o klimatskim prilikama
kraja i godine. Ženke odlože veći dio jaja
na donju trećinu unutarnje strane iglica.
To je, izgleda posljedica norme ponašanja
ženki u vrijeme leženja jaja. One odlože
samo po jedno ili dva jaja odjednom na
Pinus pinea i P. pinaster, ali na P. silvestris,
P. laricio i P. insignis čine to u grupama
koje sadrže i do sedam jaja. Oblik
je jaja eliptičan, gornja im je strana konveksna,
a donja ravna. Tek izležena su neprozirna
i žućkaste boje. Veličina im varira
prema obliku iglica raznih vrsta borova
na kojima su odložena. Dugačka su
prosječno 0,75 mm, a široka 0,55 mm.
Period inkubacije u laboratoriju varira
između 22 i 28 dana.


Purroy, F. J., Rey, J. M.: Proučavanje
ekologije i sistematike vjeverice (Sciurus
vulgaris) u Navari: 1.) Rasprostranjenje.
Gustoća populacije. Ishrana. Dnevna
i godišnja aktivnost.


Autor prikazuje područje rasprostranjeni
a vjeverice u pokrajini Navarra, u atlantskoj
i submediteranskoj klimatskoj
zoni. Španjolske. Šumu hrasta crnike, koja
dominira u kontinentalnom mediteranskom
području, nastanjuje sporadično samo
po nekoliko primjeraka u jesen i zimi.
Određivanje gustoće populacije u rujnu
i listopadu 1971. god. u četiri razna tipa
šume dalo je slijedeće rezultate: najgušća
prosječna populacija od 30,9 vjeverica po
kvadratnom kilometru utvrđena je u mješovitim
šumama običnog bora, hrasta medunca
i bukve, koje pokrivaju planine niže
nadmorske visine. Ova se gustoća postepeno
smanjuje na 13,6 primjeraka po
kvadratnom kilometru u šumi i bijelog
bora, 10,1 primjraka po kvadratnom kilometru
u šumi hrasta medunca te postiže
minimum od 3,1 primjeraka po kvadratnom
kilometru u šumama bukve i jele.


Nova brojanja, obavljena zimi 1973.-1974.
pokazuju prosječni porast od 40,3% u prvospomenutim
mješovitim šumama i 38,1%
u šumi bijelog bora.


Podaci o ishrani vjeverice dobiveni su
analizom pedeset želudaca i serijom opažanja
u prirodi. Na kraju su prikazane
pojedinosti o dnevnoj i godišnjoj aktivnosti
ove životinje.


Ruizde la Torre, J.: Teucrium
vrste verticilatnih listova u pokrajini Malaga.


Ističu se razlike između Teucrium haenseleri,
T. reverehonii i T. chrystorichum
za koje je po mišljenju autora opravdano
zadržavanje kategorije vrste.


I. Mikloš
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT Ft)R
FORSTWESEN 1973.


Br. 1
Bovey, P.: Dali će čovjek ponovno zagospodariti
štetnim insektima?


Gygi, F.: O žalbenom postupku u šumarskom
pravu.
Kuonen, V.: Dali je gradnja cesta umjet


nost?
Nussbaumer, H.: Fitocenološka i šumsko


-uzgojna istraživanja u području Uewachs,´
/Kloten.
Mayer, H.: Izvještaj o simpoziju o jeli god.


1972. u Danskoj.
Marcet, E.: Primjedbe na udomaćena imena
egzota.


Br. 2
Chevrou, R. B.: Inventarizacija šuma —


Primjerne površine na rubu šume ili sastojine.
Marcet, E.: Pokusi sadnje sadnica topola
sa odstranjenim granama.
Korpel, Š. i Vinš, B.: Abies alba Mill, u
šumama CSSR.
Leibundgut, H.: Osnove i tehnika šumsko-
uzgojnog planiranja.


Br. 3
Bittig, B.: Švicarska drvna privreda jučer


— danas — sutra,
Fischer, F.: Razmišljanja o budućnosti šume
i drva.
Hofle, H. H.: Kako ćemo mjeriti drvo u
budućnosti? (nastavak u br. 4 str. 259)
Leibundgut, H.: O pojmu »gola sječa«.