DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Vrst drva Kvalitet Cijena u Austr. Sch/m3 Din/m3 Opaska


od do prosj. prosj.


Brijest A
B
700
460
800
600
750
550
735,00
539,00
Grab A
B
C
400
300
200
600
500
250
460
370
220
450,80
362,60
215,60
Joha A
B
C
450
350
200
600
450
270
510
390
250
499,80
382,20
245,00
Kruška A
B — —
400
300
392,00
294,00
Breza A
B
400 480 440
300
431,00
294,00
Kesten A
B 300 350
500
330
490,00
323,40
Topola A
B
350
250
500
400
430
320
421,40
313,50


Cijene lišćara su prosjek za cijelu štajersku (bez poreza).
Cijene trupaca su ustanovljene na osnovu izvještaja 25 poduzeća šumarstva
i drvne industrije sa ukupno 361 pojedinačnim podatkom. Unutar danih
raspona leži glavnina javljenih cijena.
Cijene se podešavaju prema količini, ikvaliteti, debljini i troškovima
transporta.
/. D.