DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 89     <-- 89 -->        PDF

INFORMACIJA
O CIJENAMA TRUPACA LIŠĆARA U IV KVARTALU 1974
U ŠTAJERSKOJ — AUSTRIJA


Podaci uzeti iz Imternationaler Holzmarkt-a br. 3/1975. g. Cijene se podrazumijevaju
postavno — tvrda cesta — Sch = 0.97 din.


Vrst drva Kvalitet Cijena u Austr. Sch/m3 Din/m3 Opaska
od do prosj. prosj.


Bukva F/S
A B C PO Park.
700
615 460 360 450 270
800
700 550 440 530 340
770
660 520 400 480 290
754,60
646,80
509,60
392,00
470,40
281,30
Hrast F/S
A B C PO Park.
2.500
1.000
600 400 550 310
3.500
1.400
900 600 680 400
2.800
1.250
730 500 590 370
2.744,00
1.225,00
715,40
490,00
578,20
362,60
Javor S/S
A B C
1.500
800 550 350
2.000
1.000
750 450
1.750
850 620 370
1.715,00
833,00
607,60
362,60
Orah F/S
A
B C
2.000
1.000
600 —
4.000
1.500
1.000

2.750
1.350
800 500
2.695,00
1.323,00
784,00
490,00
Jasen F/S
A B C
1.200
770 500 300
2.000
1.030
630 450
1.400
850 530 350
1.372,00
833,00
519,40
343,00
Trešnja A
B
600
400
800
500
700
450
686,00
441,00
Lipa F/S
A
B C
1.000
600
450 —
1.100
800
600 —
1.050
710
510 300
1.029,00
695,80
499,80
294,00
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Vrst drva Kvalitet Cijena u Austr. Sch/m3 Din/m3 Opaska


od do prosj. prosj.


Brijest A
B
700
460
800
600
750
550
735,00
539,00
Grab A
B
C
400
300
200
600
500
250
460
370
220
450,80
362,60
215,60
Joha A
B
C
450
350
200
600
450
270
510
390
250
499,80
382,20
245,00
Kruška A
B — —
400
300
392,00
294,00
Breza A
B
400 480 440
300
431,00
294,00
Kesten A
B 300 350
500
330
490,00
323,40
Topola A
B
350
250
500
400
430
320
421,40
313,50


Cijene lišćara su prosjek za cijelu štajersku (bez poreza).
Cijene trupaca su ustanovljene na osnovu izvještaja 25 poduzeća šumarstva
i drvne industrije sa ukupno 361 pojedinačnim podatkom. Unutar danih
raspona leži glavnina javljenih cijena.
Cijene se podešavaju prema količini, ikvaliteti, debljini i troškovima
transporta.
/. D.