DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 88     <-- 88 -->        PDF

OBAVIJESTI:


ŽIVKO KOSIR


Na Sveučilištu u Zagrebu promoviran je dne 28. 2. 1975. godine na čast
doktora šumarskih nauka iz oblasti šumarske fitocenologije Živiko Koš
i r, dipl. inž. šumarstva i samostalni savjetnik za šumarstvo u Republičkom
sekretarijatu za poljoprivredu i šumarstvo SR Slovenije u Ljubljani.


Njegova doktorska disertacija nosi naslov: EKOLOŠKE, FITOCENOLOŠKE
IN GOZDNOGOSPODARSKE LASTNOSTI GORJANCEV V SLOVENIJI.
U raspravi su — polazeći od iscrpno definiranih fitaklimatskih teritorija
Slovenije — detaljno opisane šumske zajednice bukve povrh karbona tske
podloge u Gorjancima i predjelima Zasavskog hribovja te povrh silikata
u Pohorju. U fitocenološkim poredbama i opisima su uključene i šume bukve
i bukve s jelom iz susjednih krajeva Hrvatske te slične fitocenoze bukve
u slovačkom dijelu Karpata. Posebno su razmatrani i neki teorijski fitocenološki
problemi te shematski prikazan horizontalni i vertikalni raspored
šumskih klimaksnih zajednica u Sloveniji.


Disertacija je obranjena 24. XII 1974. godine na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu pred komisijom u kojoj su bili: Doc. Dr. Stjepan Bertović,
Prof. Dr. Ivo Dakanić i Prof. Dr. Mirko Vidaković.


S. Bertović