DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 87     <-- 87 -->        PDF

U dijelu o počelima matematike obrađene su mjere, četiri osnovne vrste
računa, razlomci (»slomci«), pravilo trojno, izračunavanje površina i kubature
osnovnih likova i tijela. U »načelima mjeračine« obrađeno je neposredno
mjerenje dužine pravca u prirodi, izmjera manjih površina te crtanje
izmjerenih površina. O utvrđivanju drvne mase stabla ili mase izrađenog
drveta, pojedinih sortimenata, govori se kratko kod izračunavanja mase prizme
i cunja s uputom da za ´to postoje posebne ´skrižaljke (Grabmera, Hartiga-
a, Danhelovsky-a i dr.).


U tadanjoj zagrebačkoj štampi Koroškenjijevo »Obče šumarstvo za samouke
« registrirano je jedino u »Gospodarskom listu«. U 45. broju iz 1873.
godine ovog tjednika, u rubrici »gospodarstvo«, objavljen je nepotpisani
osvrt u kojem između ostalog stoji i ovo: . . . »Progledno to djelo, moramo
reći, da smo se iskreno uzradovali, našav u cjelosti i ukupnosti nauku, koju
bi morao svaki lugar dobro proučiti, i naučiv ga, korisno se u praksi po
toli silni narodni imutak, kao što su šume, služiti.


G. pisac napisao je to djelo lahko shvatljivim, i u toliko popularnim
načinom, u koliko se takvo djelo popularno pisati dade, a gledao je i nestrukovnjaku
čitatelju njime ugoditi . . . 166 stranica velike osmine, cijene
1 for. i 20 novč. . . . Djelo, koje se dobiva u knjižari Svetozara Galea u Zagrebu,
preporučujemo što toplije!« Iz tog prikaza saznajemo i cijenu te
knjige te gdje se mogla nabaviti, jer tih podataka na samoj knjizi nema.
U zagrebačkim dnevnim novinama »Narodne novine« (u vremenu od 1.
I 1873. do 31. III 1874.), »Obzoru« (od 1. XI 1873. do 28. II 1874.) i »Agramer
Zeitung^u« (od 1. X do 31. III 1874.) izlaženje ove knjige nije zabilježeno.
Vjerojatno nitko nije tim novinama poslao obavijest ili prikaz Korošikenjijeve
knjige, jer bi taj sigurno bio objavljen. Tako npr. Narodne novine, u
br. 137 (1873), objavljuju da je Zemaljska vlada odlučila u 1.000 primjeraka
tiskati udžbenik Dra Vjekoslava Koroškenjija »Geodasija i visinomjerstvo
s osobitim obzirom na šumarstvo« (od kojeg je »dio rukopisa pred 3 godine
preveden i na slovenski za ´lesnioku šolu´ pod Snježnikom u Kranjskoj«),
a »Obzor« (br. 23. i 24. iz 1874. god.) objavljuje članak Vladoja Koroškenjija,
tj. pisca Obćeg šumarstva pod naslovom »Križevački zavod«. Također, treba
naglasiti da sva tri dnevnika imaju relativno dosta materijala iz šumske privrede,
a posebno o segregaciji i prodaji šuma na području Vojne Krajine.


Zaključujući ovaj prikaz moramo naglasiti da je navedeni prikaz V. K.
knjige u Gospodarskom listu realan i, gledajući je iz perspektive sadašnjice,
da je »Obće šumarstvo« Koroškenjija vrijedan prilog naše šumarske struke
i literature.


O. Piškorić