DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 86     <-- 86 -->        PDF

vrijednosti ima i srednja šuma, ali zbog okolnosti da »iziskuje od šumara
puno izkustva, aprieznosti i vještine kod proračuna budućeg stanja šume,
koje već sada ustanoviti ima . . . danas se riedko rabi« (str. 64).


U uvodu drugog odsjeka, odsjeka o čuvanju šuma, V. K. naglašava da
»šumar mora, poznavati ne samo sve pogibelji, kojim je šuma izvržena, već
mora i poznati sva pomoćna i protudjelujuća sredstva, ikojimi te nezgode
prepriečiti ili bar umanjiti želi, da buduće opasnosti prije njihova nastanka
koliko moguće odbije« (str. 81), dakle Koroskenvi naglašava vrijednost preventive.


Štete (»oštete«) kojim ljudi »povređuju šumsko vlasništvo« mogu biti:


1. prisvajanjem i pustošenjem »šumišta«,
2. oštećivanjem šumskog drveća,
3. rasipanja drveta,
4. krađa drveta i
5. krađa »korisnih proizvoda«.
Od pustošenja (najobičniji su lomljenje kamena i kopanje ilovače ili lapora
u sklopljenim šumama, nesmotreno vađenje treseta, proširivanje rudokopa
izvan ugovorenih površina, »nesmotreno ili s nakanom zlo izvedene
odvodnje« koje zapljavljuju sastojine, kopanje busena (koji se koristi za
gnojenje livada i oranica) osim is površina obraslim s brusnicom ili vresuljom
te »kada se šumski putevi u dobrom stanju ne održavaju i tako sprječav
ivožnja |stranputieom. Ako se putevi dobro održavaju onda se i svaka
vožnja stranputicom može kazniti«, veli V. K.


Rasipanje drveta je ostavljanje visokih panjeva, rušenje stabala sjekirom
(»testere neka se svagdje rabe, mar se i radnici pripirali, buduć se sjekirom
mnogo, kao iverje odlupeceg se drva gubi«), korištenje tehničkog
drveta za ogrjev, kada se u ogrjev ne izrađuje granjevina i ovršina, kada se
drvo »neumjesno« slaže u šumi, itd., dakle čitav niz radnji ili postupaka
kojim se može drvo racionalnije koristiti, a dosljedno tome i štedjeti.


Slijede upute lugaru za čuvanje šume, vođenja istrage o počinjenoj šteti
i o sakupljanju dokaza protiv počinitelja. »Nu šumarsko osoblje neka nikada
okrutno nepostupa proti šumskom prestupitelju, jer će ovaj uvjek nastojati,
da iz osvete šumsko vlasništvo povriedi« a »uljudno i čovjekoljubivo
postupanje u i izvan službe osobito protiv neotesancem . . . steći će štovanje,
ikoje često zadovoljava, da se šuma od oštećenjah očuva« . . . »Šumar
mora da poznaje ođnošaje i osobitosti pučanstva . . . i . . . dužan je ponašati
se prama puku kao otac al ne kao okrutnik« (str. 90).


U dijelu o zaštiti od životinja pored nabrajanja niza štetnih zareznika
nabraja i niz »korisnih zareznika priečećih rasplođenju škodljivih i njihovo
umnažanje« kao Coccinelle, Carabuse, Ichnemuone, Formice i dr., koje »šumar
mora osobito čuvati . . . jer se umjetno razploditi nedadu, prem njekoji
tvrde protivnost« (str. 101).


U odsjeku o upotrebi šuma obrađuje se sječa i izvoz drveta, važniji
drvni sortimenti, pougljavanje, korištenje sporednih šumskih užitaka, a spominje
i katranarenje te pepeljarenje, za koje treba koristiti samo ono drvo
koje se inače ne može iskoristiti iako je u Slavoniji »još prije četvrt stoleća
(ono bilo) jedina dobit iz šume«. Ovdje je dan i popis lovne divljači, načini
i sredstva lova te lovostaja, dok je Zakon o lovu, kako je već rečeno, donijet
na kraju knjige.


84