DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 85     <-- 85 -->        PDF

jabuka i kruška te mukinja i brekinja;


divlja trešnja i s rem za;


jarebika i oskoruš;


mad jal tj. divlji kesten;


prosti bagrem — R. pseudoacacia;


smreka i jela (uz ddomaću jelu još navodi A. balsamiferu);


borovi (bijeli — P. sylvestris, crni — P. austriaca, borovac — P. strobus
i limba P. cembra); te


ariš i tisa.


Posebno spominje kosodrvinu — P. mughus, »u planinah rastue kao šikarje
« i pinjol (P. pined), »rastuć u Dalmaciji.


Hrast, bukva, breza i joha od listača, a smreka, jela, ariš i borovi od
četinjača su »vladajuće« vrste, a ostale »podređene«. Vrste korovnog karaktera,
a to su sve grmašice (npr. lijeska, hudika, drijen, glogovi i dr.), nisu
posebno opisane.


Za pojedine navedene vrste, osim dendrološkog opisa u užem smislu
riječi, ukratko su prikazana uzgojna svojstva, nabrojeni važniji štetnici te
svojstva i uporabivost drveta.


Drugo poglavlje — »nauka o šumarenju« —-podijeljeno je na tri odsjeka:


I, odsjek »sađenje i gojenje šume«,


II odsjek čuvanje šume i


III odsjek »upotriebljivanje šume«.


U odsjeku »sađenje i gojenje šume« autor obrađuje prirodno pomlađivanje
sastojina, umjetno pomlađivanje sjemenom i biljkama, proizvodnju
sadnica, proređivanje, o izboru načina uzgoja i vrsti drveća, prednosti pojedinih
načina uzgajanja šuma i o (konverziji sastojina. Dakako, sve ukratko
(sva ta materija obrađena je na trideset stranica), ali dovoljno informativno
za razumijevanje pojedinih zahvata pa i njihovog izvršavanja. Vrijedno je
zabilježiti neke konstatacije i preporuke. Tako npr. prednost visokog uzgoja,
pored toga što se postiže najveća drvna masa i najjači sortimanti, »proređivanje
pruža nam i znatne međutonje užitke«, (str. 55). No, zadaća proreda
nije način osiguranja prihoda, nego se trebaju obavljati zato »da se
rast ostati imajućeg drveća naime glavnog uzrasta pospieši« (str. 69). I dalje:
»Proređivanje obavlja se i u to svrhu, da se u mješovitih uzrasti manje
vriedne vrsti drveća izsjeku ili one, koje su od manjega vieka nego vladajuće
drveće t. j . glavni uzrast, koje vrsti toga radi nebi mogle do ustanovljene
uporabive dobe trajati ili bi radi brzog uzrasta plemenitije vrste drveća
udušile«.


Kao (najpovoljniji način prirodnog pomlađivanja V. K. preporuča oplodnu
sječu. Provođenje čistih sječa, posebno u brdskim krajevima, zahtijeva,
veli V. K., osobitu vještinu, a takav način sječe uopće ne dolazi u obzir u
našim šumama na Kraškom području »jer bi njom ciele prediele opustošili
« (str. 57), iako je inače »čista sječa često isključivo rabljena, gdje šume
iglače rastu, kao npr. u češkoj, šlezkoj itd.« Velike uzgojne i proizvodne