DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 82     <-- 82 -->        PDF

IZ NAŠE NAŠE POVIJESTI:


»OPĆE ŠUMARSTVO ZA SAMOUKE I PRIJATELJE ŠUMARSTVA«
IZ 1873. GODINE


»Odpisom vis. kr. namjestničkog vieća tro jedne kraljevine i odlukom
visoke kancelarije dvorske od 15. srpnja 1867. na naše županije u smislu naredbe
ministarstva za narodno gospodarstvo i rudarstvo od 1. siečnja 1858.
naloženo je, da se po ovom članovi povjerenstva državnog izpita, koji se po
županijah obdržavati ima za lugare i pomoćno šumarsko osoblje, imenuju,
što bje i učinjeno. Naša se vlastela pozivu više oblasti na temelju šumskog
zakonika I. ods. §. 22. svestrano odazvaše naloživši svojemu šumskomu osoblju,
da ovaj izpit već 20. listopada 1867. po visokoj naredbi u našem jeziku
položi.


Nu ovomu se posljednjemu zahtjevu tim manje moglo zadovoljiti, što
svako vlastelinstvo ima ponajviše stranacah, koji naš jezik jedva u toliko znadu,
da se mogu s prostim pukom sporazumjeti; a i za samoga našinca bilo
bi težko ovomu zahtjevu udovoljiti, buduć knjiga strukovnih neima, kojih
svaka znanost u onom jeziku, u kojem se predavati ima, iziskuje; a kod pomanjkanja
strukovnih knjigah neima ni pravoga ni valjanoga nazivoslovja.
Na ovomu temelju odgodjen je zahtievani izpit na njeko vrieme, dok tih zapriekah
nestane.


S toga odvažih se, ovo djelce sastaviti, da gospodi imajućoj se u buduće
izpitu podvrći u pomoć priskočim. Ovo djelce, koje još za točn o naobraženje
služiti nemože, jer je znanost u kratko shvaćena, ima zadovoljiti
svakomu, koji se izpitu nižemu podvrći želi.«


U tom citatu iz predgovora pisca knjige »Opće šumarstvo za samouke«
Vladoja Koroškenji-ja V. K. sadržana je motivacija izrade prvog
hrvatskog udžbenika za lugare i pomoćno osoblje u šumarstvu. Knjiga je objavljena
u Zagrebu 1873. godine,1 a prikazujemo je nešto opširnije kao jedan
od doprinosa retrospektivi stogodišnjice organiziranog, ili bar organizirani


1 Cjelokupni tekst naslovne stranice glasi:
OBĆE ŠUMARSTVO
za samouke


za one, koji se žele izpitu lugarstva i pomoćnoga šumarstva podvrći


Kao i za sve


prijatelje šumarstva i narodnoga gospodarstva


u trojednoj kraljevini
Napisa


Vladoj Koroškenji,


nadšumar županije zagrebačke


U Zagrebu.


Tiskom Dragutina Albrechta.
1873.